ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
501 28757 Bulbophyllum orientale Seidenf. ORCHIDACEAE S. Pumicong 511 Chiang Mai/Thailand
502 29005 Bulbophyllum orientale Seidenf. ORCHIDACEAE S. Suddee et al. 2565 Ubon Ratchathani/Thailand
503 38957 Bulbophyllum orientale Seidenf. ORCHIDACEAE S. Intamusik & P. Panyachan 166 Loei/Thailand
504 69979 Bulbophyllum orientale Seidenf. ORCHIDACEAE S. Intamusik 348 Chiang Mai/Thailand
505 89884 Bulbophyllum ovalifolium Lindl. ORCHIDACEAE Tripetch 070446 Nakhon Si Thammarat/Thailand
506 89515 Bulbophyllum ovatilabellum Seidenf. ORCHIDACEAE S. Watthana 4068 Tak/Thailand
507 83979 Bulbophyllum ovatum Seidenf. ORCHIDACEAE M. Pinyosak 276 Trat/Thailand
508 11244 Bulbophyllum parviflorum Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11244 Chiang Mai/Thailand
509 29140 Bulbophyllum parviflorum Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 2193 Trat/Thailand
510 16352 Bulbophyllum parviflorum Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 16352 Chiang Mai/Thailand
511 10015 Bulbophyllum parviflorum Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 10015 Chiang Mai/Thailand
512 27950 Bulbophyllum patens King ex Hook.f. ORCHIDACEAE S. Pumicong 222 Chiang Mai/Thailand
513 95495 Bulbophyllum patens King ex Hook.f. ORCHIDACEAE T. Pingyot, W. La-ongsri, P. Punyachan, P. Tatiya & S. Satatha 94 Phangnga/Thailand
514 96659 Bulbophyllum patens King ex Hook.f. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 175/60 Chiang Mai/Thailand
515 25309 Bulbophyllum pectenveneris (Gagnep.) Seidenf. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 1146 Chiang Mai/Thailand
516 59425 Bulbophyllum penicillium E.C.Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE Romklao Botanical Garden 0031/2553 Phitsanulok/Thailand
517 108424 Bulbophyllum penicillium E.C.Parish & Rchb.f. ORCHIDACEAE RMK 029/2561 Phitsanulok/Thailand
518 28766 Bulbophyllum planibulbe (Ridl.) Ridl. ORCHIDACEAE P. Suksathan 3800 Surat Thani/Thailand
519 108425 Bulbophyllum polyrhizum Lindl. ORCHIDACEAE RMK 030/2561 Phitsanulok/Thailand
520 105719 Bulbophyllum polyrhizum Lindl. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 182 Chiang Rai/Thailand
521 27159 Bulbophyllum polyrhizum Lindl. ORCHIDACEAE S. Watthana & M. Wongnak 1893 Mae Hong Son/Thailand
522 46962 Bulbophyllum polyrhizum Lindl. ORCHIDACEAE S. Intamusik, K. Kerdsawang, N Inthagool 176 Loei/Thailand
523 28608 Bulbophyllum polystictum Ridl. ORCHIDACEAE S. Pumicong 317 Chiang Mai/Thailand
524 38263 Bulbophyllum polystictum Ridl. ORCHIDACEAE S. Intamusik 154 Loei/Thailand
525 10545 Bulbophyllum propinquum F.Kranzl. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 10545 Chiang Mai/Thailand
526 11637 Bulbophyllum protractum Hook.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11637 Chiang Mai/Thailand
527 10006 Bulbophyllum protractum Hook.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 10006 Chiang Mai/Thailand
528 14412 Bulbophyllum psittacoglossum Rchb.f. ORCHIDACEAE P. Suksathan 1729 Phitsanulok/Thailand
529 105662 Bulbophyllum psittacoglossum Rchb.f. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 118 Mae Hong Son/Thailand
530 28607 Bulbophyllum psychoon Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Pumicong 255 Chiang Mai/Thailand
531 105689 Bulbophyllum pteroglossum Schltr. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 151 Tak/Thailand
532 28750 Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binnend. ORCHIDACEAE S. Pumicong & P. Suksathan 502 Surat Thani/Thailand
533 118501 Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binnend. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 173 Chiang Mai/Thailand
534 28601 Bulbophyllum purpurascens Teijsm. & Binnend. ORCHIDACEAE S. Pumicong 468 Chumphon/Thailand
535 82147 Bulbophyllum putidum (Geijsm. & Binnend.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE S. Watthana 4217 Chiang Rai/Thailand
536 89733 Bulbophyllum putidum (Geijsm. & Binnend.) J.J.Sm. ORCHIDACEAE S. Intamusik 361 Chiang Mai/Thailand
537 10013 Bulbophyllum reclusum Siedenf. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 10013 Chiang Mai/Thailand
538 52310 Bulbophyllum reichenbachii Schltr. ORCHIDACEAE W. La-ongsri, P. Tatiya & S. Satatha 1616 Phayao/Thailand
539 89123 Bulbophyllum reichenbachii Schltr. ORCHIDACEAE N. Muangyen 714 Phayao/Thailand
540 12660 Bulbophyllum repens Griff. ORCHIDACEAE S. Intamusik 47 Phitsanulok/Thailand
541 95461 Bulbophyllum repens Griff. ORCHIDACEAE T. Pingyot 60 Tak/Thailand
542 28763 Bulbophyllum repens Griff. ORCHIDACEAE S. Pumicong 519 Tak/Thailand
543 25390 Bulbophyllum repens Griff. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 1198 Chiang Mai/Thailand
544 114726 Bulbophyllum reptans (Lindl.) Lindl. ex Wall. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 251 Chiang Mai/Thailand
545 37323 Bulbophyllum reptans (Lindl.) Lindl. ex Wall. ORCHIDACEAE S. Damapong 136 Chiang Mai/Thailand
546 108398 Bulbophyllum reptans (Lindl.) Lindl. ex Wall. ORCHIDACEAE RMK 003/2561 Phitsanulok/Thailand
547 108399 Bulbophyllum reptans (Lindl.) Lindl. ex Wall. ORCHIDACEAE RMK 004/2561 Phitsanulok/Thailand
548 27057 Bulbophyllum retusiusculum Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Pumicong 70 Chiang Mai/Thailand
549 108451 Bulbophyllum retusiusculum Rchb.f. ORCHIDACEAE RMK 056/2561 Phitsanulok/Thailand
550 30511 Bulbophyllum retusiusculum Rchb.f. ORCHIDACEAE J.F. Maxwell 09-54 Lampang/Thailand
551 90972 Bulbophyllum retusiusculum Rchb.f. ORCHIDACEAE W. La-ongsri & A. Keratikornkol 5012 Chiang Mai/Thailand
552 20027 Bulbophyllum retusiusculum Rchb.f. ORCHIDACEAE C. Maknoi 76 Ranong/Thailand
553 105695 Bulbophyllum rimannii (Rchb.f.) J.J.Verm., Schuit. & de Vogel ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 157 Nan/Thailand
554 27932 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Pumicong 16 Chiang Mai/Thailand
555 28754 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Pumicong & M. Wongnak 508 Tak/Thailand
556 90913 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. ORCHIDACEAE M. Wongnak 1306 Chan State/Myanmar
557 69980 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Intamusik 349 Chiang Mai/Thailand
558 21729 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 1521 Kamphaeng Phet/Thailand
559 25396 Bulbophyllum rufinum Rchb.f. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 1204 Chiang Mai/Thailand
560 40888 Bulbophyllum rugosisepalum Seidenf. ORCHIDACEAE Romklao et al. 576/50 Uttaradit/Thailand
561 89890 Bulbophyllum rugosisepalum Seidenf. ORCHIDACEAE Tripetch 110363 Phitsanulok/Thailand
562 40635 Bulbophyllum rugosisepalum Seidenf. ORCHIDACEAE S. Watthana 3009 Chiang Mai/Thailand
563 82148 Bulbophyllum sangae Schltr. ORCHIDACEAE S. Watthana 4218 Chiang Rai/Thailand
564 27967 Bulbophyllum sanguineopunctatum Seidenf. & A.D.Ker ORCHIDACEAE S. Pumicong 479 Chiang Mai/Thailand
565 27966 Bulbophyllum sanguineopunctatum Seidenf. & A.D.Ker ORCHIDACEAE S. Pumicong 478 Chiang Mai/Thailand
566 40886 Bulbophyllum sanitii Seidenf. ORCHIDACEAE Romklao et al. 492/50 Uttaradit/Thailand
567 114707 Bulbophyllum sanitii Seidenf. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 232 Chiang Mai/Thailand
568 27161 Bulbophyllum sanitii Seidenf. ORCHIDACEAE S. Watthana & M. Wongnak 1895 Mae Hong Son/Thailand
569 27192 Bulbophyllum scaphiforme J.J.Verm. ORCHIDACEAE P. Suksathan 3845 Phitsanulok/Thailand
570 28609 Bulbophyllum scaphiforme J.J.Verm. ORCHIDACEAE S. Pumicong 253 Chiang Mai/Thailand
571 82313 Bulbophyllum scaphiforme J.J.Verm. ORCHIDACEAE S. Watthana 4288 Phitsanulok/Thailand
572 11419 Bulbophyllum secundum Hook.f. ORCHIDACEAE T. Hawanonda 060 Chiang Mai/Thailand
573 30073 Bulbophyllum secundum Hook.f. ORCHIDACEAE S. Watthana 2344 Chiang Rai/Thailand
574 73529 Bulbophyllum secundum Hook.f. ORCHIDACEAE S. Watthana, P. Suksathan 4175 Chiang Mai/Thailand
575 113750 Bulbophyllum seidenfadenii A.D.Kerr ORCHIDACEAE Inthakul N248-50 Phitsanulok/Thailand
576 25382 Bulbophyllum sesile (Kaen) J.J.Sm. ORCHIDACEAE C. Glamwaewwong 1191 Chiang Mai/Thailand
577 11250 Bulbophyllum sesile (Kaen) J.J.Sm. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 11250 Chiang Mai/Thailand
578 28025 Bulbophyllum shweliense W. W. Sm. ORCHIDACEAE S. Watthana 1978 Tak/Thailand
579 36555 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE C. Maknoi 1875 Loei/Thailand
580 16986 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Intamusik 119 Chiang Mai/Thailand
581 90762 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE W. La-ongsri 3348 Lampang/Thailand
582 125550 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE N. Muangyen 3631 Nan/THAILAND
583 28764 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE P. Suksathan & S. Pumicong 3752 Phayao/Thailand
584 89106 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE N. Muangyen 697 Phayao/Thailand
585 30328 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE C. Maknoi, N. Thepwang & P. Pinnak 1283 Loei/Thailand
586 110753 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE N. Muangyen 1962 Nan/Thailand
587 27084 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Pumicong 2 Chiang Mai/Thailand
588 27091 Bulbophyllum siamense Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Pumicong 1 Chiang Mai/Thailand
589 10128 Bulbophyllum sichyobulbon Par. & Rchb.f. ORCHIDACEAE W. Nanakorn et al. 10128 Chiang Mai/Thailand
590 28760 Bulbophyllum sichyobulbon Par. & Rchb.f. ORCHIDACEAE S. Pumicong & P. Suksathan 516 Satun/Thailand
591 89889 Bulbophyllum simplicilabellum Seidenf. ORCHIDACEAE Tripetch 110364 Phitsanulok/Thailand
592 105693 Bulbophyllum skeatianum Ridl. ORCHIDACEAE Thitiporn Pingyot 155 Chiang Mai/Thailand
593 28606 Bulbophyllum smithinandii Seidenf. & Thorut ORCHIDACEAE S. Pumicong 190 Chiang Mai/Thailand
594 17558 Bulbophyllum smithinandii Seidenf. & Thorut ORCHIDACEAE S. Intamusik 85 Nakhon Si Thammarat/Thailand
595 94169 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE W. Pongamornkul 5869 Chiang Mai/Thailand
596 94130 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE W. Pongamornkul 5830 Chiang Mai/Thailand
597 38262 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE S. Intamusik 153 Uttaradit/Thailand
598 21415 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE S. Watthana 1422 Chiang Rai/Thailand
599 113375 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul, W. Tanming, P. Yadee L12-76 Phongsaly/LAOS
600 73547 Bulbophyllum sp. ORCHIDACEAE S. Watthana & K. Kertsawang 4194 Chiang Mai/Thailand