ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 97177 Bulbothrix goebelii (Zenker) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1646 Chiang Mai/Thailand
2 97179 Bulbothrix goebelii (Zenker) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 635 Chiang Mai/Thailand
3 97178 Bulbothrix goebelii (Zenker) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 308 Chiang Mai/Thailand
4 97182 Bulbothrix hypocraea (Vain.) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3980 Chiang Mai/Thailand
5 101592 Bulbothrix hypocraea (Vain.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 201 Phetchaburi/Thailand
6 101591 Bulbothrix hypocraea (Vain.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 47 Phetchaburi/Thailand
7 97181 Bulbothrix hypocraea (Vain.) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3529 Chiang Mai/Thailand
8 97180 Bulbothrix hypocraea (Vain.) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3475 Chiang Mai/Thailand
9 101595 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6120 Chiang Mai/Thailand
10 101605 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 63 Phetchaburi/Thailand
11 97185 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3957 Chiang Mai/Thailand
12 97184 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 29 Chiang Mai/Thailand
13 97183 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Thitiporn Pooprang 10270 Chiang Mai/Thailand
14 101604 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 98 Phetchaburi/Thailand
15 101603 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 135 Chiang Mai/Thailand
16 101594 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6113 Chiang Mai/Thailand
17 101601 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 227 Chiang Mai/Thailand
18 101600 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 274 Chiang Mai/Thailand
19 101599 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 437 Chiang Mai/Thailand
20 101598 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 400 Chiang Mai/Thailand
21 106536 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Orrapin OP78 Tak/Thailand
22 101597 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6265 Chiang Mai/Thailand
23 101602 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 202 Chiang Mai/Thailand
24 101596 Bulbothrix isidiza (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6112 Chiang Mai/Thailand
25 97186 Bulbothrix meizospora (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3478 Chiang Mai/Thailand
26 97187 Bulbothrix meizospora (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 626 Chiang Mai/Thailand
27 97188 Bulbothrix meizospora (Nyl.) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 629 Chiang Mai/Thailand
28 119695 Bulbothrix queenslandica (Elix & G.N. Stevens) Elix PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6674 Chaiyaphum/Thailand
29 101606 Bulbothrix setschwanensis (Zahlbr.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 210 Phetchaburi/Thailand
30 119821 Bulbothrix sp. PARMELIACEAE Saowalak 6847 Chiang Mai/Thailand
31 101613 Bulbothrix sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6120 Phetchaburi/Thailand
32 120365 Bulbothrix sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 54 Chiang Mai/Thailand
33 101615 Bulbothrix sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 389 Phetchaburi/Thailand
34 101614 Bulbothrix sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3331 Lampang/Thailand
35 101610 Bulbothrix tabacina (Mont.and Bosch) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 273 Phetchaburi/Thailand
36 101611 Bulbothrix tabacina (Mont.and Bosch) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 427 Phetchaburi/Thailand
37 101612 Bulbothrix tabacina (Mont.and Bosch) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 434 Phetchaburi/Thailand
38 101609 Bulbothrix tabacina (Mont.and Bosch) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 144 Phetchaburi/Thailand
39 101608 Bulbothrix tabacina (Mont.and Bosch) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6125 Phetchaburi/Thailand
40 97191 Bulbothrix tabacina (Mont.and Bosch) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 749 Chiang Mai/Thailand
41 97189 Bulbothrix tabacina (Mont.and Bosch) Hale PARMELIACEAE Thitiporn Pooprang 2110 Chiang Mai/Thailand
42 101607 Bulbothrix tabacina (Mont.and Bosch) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6122 Phetchaburi/Thailand
43 97190 Bulbothrix tabacina (Mont.and Bosch) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 101 Chiang Mai/Thailand
44 101628 Canoparmelia aptata (Kremp.) Elix & Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 624 Chiang Mai/Thailand
45 97195 Canoparmelia ecaperata (Mull.Arg.) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1202 Chiang Mai/Thailand
46 97196 Canoparmelia ecaperata (Mull.Arg.) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1203 Chiang Mai/Thailand
47 97197 Canoparmelia ecaperata (Mull.Arg.) Hale PARMELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1788 Chiang Mai/Thailand
48 101629 Canoparmelia ecaperata (Mull.Arg.) Hale PARMELIACEAE Panithaphitcha PP.35 Chiang Mai/Thailand
49 101631 Canoparmelia owariensis (Asahina) Elix PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 653/1 Chiang Mai/Thailand
50 101634 Canoparmelia owariensis (Asahina) Elix PARMELIACEAE Pranom Thamsura PT.67 Chiang Mai/Thailand
51 101633 Canoparmelia owariensis (Asahina) Elix PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 708/1 Chiang Mai/Thailand
52 101632 Canoparmelia owariensis (Asahina) Elix PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 703 Chiang Mai/Thailand
53 101630 Canoparmelia owariensis (Asahina) Elix PARMELIACEAE Panithaphitcha PP.34 Chiang Mai/Thailand
54 101641 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6150 Chiang Mai/Thailand
55 101642 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 709 Chiang Mai/Thailand
56 101643 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 706 Chiang Mai/Thailand
57 101646 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 640/2 Chiang Mai/Thailand
58 101645 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 641 Chiang Mai/Thailand
59 101653 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6149 Chiang Mai/Thailand
60 101648 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3946 Uttaradit/Thailand
61 101640 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3964 Uttaradit/Thailand
62 101644 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 651 Chiang Mai/Thailand
63 101635 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 770/1 Chiang Mai/Thailand
64 101636 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 770/2 Chiang Mai/Thailand
65 101637 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6151 Chiang Mai/Thailand
66 119828 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Chutima 6854 Chiang Mai/Thailand
67 101638 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 774 Chiang Mai/Thailand
68 101647 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 468 Chiang Mai/Thailand
69 101661 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 406 Chiang Mai/Thailand
70 101649 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Panithaphitcha PP.68 Chiang Mai/Thailand
71 101651 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 717 Chiang Mai/Thailand
72 101662 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Panithaphitcha PP.40 Chiang Mai/Thailand
73 101660 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Panithaphitcha PP.2 Chiang Mai/Thailand
74 101659 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Panithaphitcha PP.8 Chiang Mai/Thailand
75 101658 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Panithaphitcha PP.71 Chiang Mai/Thailand
76 101656 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Panithaphitcha PP.25 Chiang Mai/Thailand
77 101655 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 620 Chiang Mai/Thailand
78 101654 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Panithaphitcha PP.51 Chiang Mai/Thailand
79 101650 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Panithaphitcha PP.65 Chiang Mai/Thailand
80 101639 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 3419 Chiang Rai/Thailand
81 101652 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 693 Chiang Mai/Thailand
82 101657 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 787 Chiang Mai/Thailand
83 101663 Canoparmelia sp. PARMELIACEAE Panithaphitcha PP.74 Chiang Mai/Thailand
84 119479 Cetreliopsis thailandica Elix & M.J. Lai PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5015 Chiang Mai/Thailand
85 119481 Cetreliopsis thailandica Elix & M.J. Lai PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 219 Phetchaburi/Thailand
86 119477 Cetreliopsis thailandica Elix & M.J. Lai PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7203 Chiang Mai/Thailand
87 119480 Cetreliopsis thailandica Elix & M.J. Lai PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 1072 Chiang Mai/Thailand
88 119478 Cetreliopsis thailandica Elix & M.J. Lai PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 112 Chiang Mai/Thailand
89 119482 Cetreliopsis thailandica Elix & M.J. Lai PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 53 Chiang Mai/Thailand
90 101943 Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 733 Chiang Mai/Thailand
91 101931 Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 866 Chiang Mai/Thailand
92 101922 Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 4856 Chiang Mai/Thailand
93 101942 Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 735 Chiang Mai/Thailand
94 101929 Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6181 Chiang Mai/Thailand
95 101928 Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5871 Chiang Mai/Thailand
96 101927 Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5777 Chiang Mai/Thailand
97 101926 Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5751 Chiang Mai/Thailand
98 101925 Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5742 Chiang Mai/Thailand
99 101923 Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5027 Chiang Mai/Thailand
100 101930 Everniastrum cirrhatum (Fr.) Hale PARMELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 730 Chiang Mai/Thailand