ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 9461 Peperomia blanda (Jacq.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE W. Nanakorn et al. 9461 Loei/Thailand
2 58759 Peperomia blanda (Jacq.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE Zhou-Shishun 2915 Yunnan/China
3 29774 Peperomia blanda (Jacq.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE C. Maknoi 1095 Loei/Thailand
4 4675 Peperomia cavaleriei C.DC. PIPERACEAE W. Nanakorn et al. 4675 Mae Hong Son/Thailand
5 64736 Peperomia cochinensis C.DC. PIPERACEAE M. Norsaengsri, Channawee P., N. Kundee, K. Teangnoi, F. Seesoi 9425 Chiang Mai/Thailand
6 109472 Peperomia dindygulensis Miq. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 443 Chiang Mai/Thailand
7 43000 Peperomia dindygulensis Miq. PIPERACEAE Zhou Shi-shun 2824 Yunnan/China
8 68697 Peperomia dindygulensis Miq. PIPERACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya & S. Satatha 3061 Phayao/Thailand
9 111525 Peperomia dindygulensis Miq. PIPERACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee & W. Khattiyot L10-048 Xiangkhouang/Laos
10 110265 Peperomia dindygulensis Miq. PIPERACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5382 Kanchanaburi/Thailand
11 58126 Peperomia dindygulensis Miq. PIPERACEAE M. Norsaengsri 9866 Chiang Mai/Thailand
12 109464 Peperomia dindygulensis Miq. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 339 Lampang/Thailand
13 109460 Peperomia heptaphylla Suwanph. & Hodk. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 300 Prachuap Khiri Khan/Thailand
14 12894 Peperomia heyneana Miq. PIPERACEAE P. Srisanga 424 Nan/Thailand
15 109465 Peperomia heyneana Miq. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 346 Loei/Thailand
16 52887 Peperomia heyneana Miq. PIPERACEAE Yin-Jiantao 1768 Yunnan/China
17 6983 Peperomia heyneana Miq. PIPERACEAE W. Nanakorn et al. 6983 Chiang Mai/Thailand
18 42382 Peperomia heyneana Miq. PIPERACEAE Zhou Shi-shun 3292 Yunnan/China
19 109475 Peperomia heyneana Miq. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 509 Chiang Mai/Thailand
20 109478 Peperomia kotana C.DC. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 566 Nakhon Si Thammarat/Thailand
21 109471 Peperomia laevifolia (Blume) Miq. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 423 Nakhon Si Thammarat/Thailand
22 109461 Peperomia laevifolia (Blume) Miq. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 304 Nakhon Si Thammarat/Thailand
23 14968 Peperomia laevifolia (Blume) Miq. PIPERACEAE S. Watthana, S. Intamusik & P. Suksathan 508 Nakhon Si Thammarat/Thailand
24 57394 Peperomia laevifolia (Blume) Miq. PIPERACEAE C. Leeratiwong CHA-2000-017 Nakhon Si Thammarat/Thailand
25 109468 Peperomia masuthoniana Suwanph. & Chantar. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 375 Chiang Mai/Thailand
26 109459 Peperomia masuthoniana Suwanph. & Chantar. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 251 Chiang Mai/Thailand
27 109473 Peperomia masuthoniana Suwanph. & Chantar. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 458 Chiang Mai/Thailand
28 109470 Peperomia moulmeiniana C.DC. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 420 Kanchanaburi/Thailand
29 82845 Peperomia moulmeiniana C.DC. PIPERACEAE W. La-ongsri, S. Watthana & P. Panyachan 2711 Tak/Thailand
30 109462 Peperomia multisurcula Suwanph. & Hodk. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 323 Nan/Thailand
31 86786 Peperomia obtusifolia (L.) A.Dietr. PIPERACEAE C. Glamwaewwong 080/58 Chiang Mai/Thailand
32 49172 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE K. Iwatsuki, H. Koyama, M. Hutoh & A. Chintayungkun T-14480 Nakhon Si Thammarat/Thailand
33 92699 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-090 Luang Prabang/Laos
34 14719 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE K. Larsen 45335 Phetchaburi/Thailand
35 78181 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE V. Nguanchoo 439 Chiang Mai/Thailand
36 77674 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE M. Norsaengsri 11593 Sukhothai/Thailand
37 37703 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE J.F. Maxwell 06-647 Chiang Rai/Thailand
38 85818 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE M. Norsaengsri 12471 Chiang Rai/Thailand
39 1225 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE W. Nanakorn et al. 1225 Chiang Mai/Thailand
40 35607 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8441A Mae Hong Son/Thailand
41 88495 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE N. Muangyen 347 Phayao/Thailand
42 68271 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE C. Maknoi 4375 Phitsanulok/Thailand
43 59346 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE Yin-Jiantao 1987 Yunnan/China
44 65464 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE K. Srithi 428 Nan/Thailand
45 33270 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE Jatupol K. 07-051 Chiang Mai/Thailand
46 29787 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE C. Maknoi 1108 Loei/Thailand
47 87380 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-222 Sainyabuli/Laos
48 23062 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE C. Glamwaewwong 228 Chiang Mai/Thailand
49 4252 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE W. Nanakorn et al. 4252 Nan/Thailand
50 118518 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE K. Kertsawang 3824 Krabi/Thailand
51 86994 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE C. Glamwaewwong 287/58 Chiang Mai/Thailand
52 114604 Peperomia pellucida (L.) Humb., Bonpl. & Kunth PIPERACEAE W. La-ongsri, T. Pingyot, P. Panyachan, C. Duangdaeng & U. Tongnak 4953 Lampang/Thailand
53 20586 Peperomia pentaphylla (Forst.f.) Hook. & Arn. PIPERACEAE M. Norsaengsri, P. Suksathan and R. Pongsattayapipat 1485 Chiang Mai/Thailand
54 13692 Peperomia pentaphylla (Forst.f.) Hook. & Arn. PIPERACEAE P. Suksathan 1463 Chiang Mai/Thailand
55 110666 Peperomia portulacoides (Lam.) A. Dietr. PIPERACEAE W. La-ongsri with P. Panyachan, P. Tatiya, S. Satata & S. Wongwan 5781 Kanchanaburi/Thailand
56 21307 Peperomia portulacoides (Lam.) A. Dietr. PIPERACEAE P. Srisanga 2158 Nan/Thailand
57 109469 Peperomia portulacoides (Lam.) A. Dietr. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 381 Phitsanulok/Thailand
58 88091 Peperomia portulacoides (Lam.) A. Dietr. PIPERACEAE W. La-ongsri with S. Wathana, K. Kertsawang, Henrik Balslev, Dennis Pedersen & Kasia 3566 Chiang Rai/Thailand
59 109479 Peperomia portulacoides (Lam.) A. Dietr. PIPERACEAE S. Watthana 3870 Phayao/Thailand
60 109474 Peperomia portulacoides (Lam.) A. Dietr. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 462 Chiang Rai/Thailand
61 58129 Peperomia portulacoides (Lam.) A. Dietr. PIPERACEAE M. Norsaengsri 9869 Chiang Mai/Thailand
62 18726 Peperomia portulacoides (Lam.) A. Dietr. PIPERACEAE P. Srisanga 1884 Nan/Thailand
63 109466 Peperomia portulacoides (Lam.) A. Dietr. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 349 Phitsanulok/Thailand
64 19951 Peperomia serpens C.DC. PIPERACEAE C.B. Heiser s.n. Indiana/USA
65 109476 Peperomia sirindhorniana Suwanph. & Chantar. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 525 Loei/Thailand
66 109467 Peperomia sirindhorniana Suwanph. & Chantar. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 357 Loei/Thailand
67 109463 Peperomia sirindhorniana Suwanph. & Chantar. PIPERACEAE C. Suwanphakdee 332 Loei/Thailand
68 62363 Peperomia sp. PIPERACEAE Romklao Botanical Garden 0650/2555 Phitsanulok/Thailand
69 61103 Peperomia sp. PIPERACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086542 Chin State/Myanmar
70 22235 Peperomia sp. PIPERACEAE P. Srisanga 2295 Nan/Thailand
71 58127 Peperomia sp. PIPERACEAE M. Norsaengsri 9867 Chiang Mai/Thailand
72 29418 Peperomia sp. PIPERACEAE P. Suksathan s.n Sukhothai/Thailand
73 88220 Peperomia sp. PIPERACEAE W. Pongamornkul 5226 Chiang Mai/Thailand
74 54997 Peperomia sp. PIPERACEAE S. Mattapha Sawai 524 Sukhothai/Thailand
75 51897 Peperomia sp. PIPERACEAE M. Norsaengsri & N. Tathana 7952 Chiang Rai/Thailand
76 89119 Peperomia sp. PIPERACEAE N. Muangyen 710 Phayao/Thailand
77 48497 Peperomia sp. PIPERACEAE Gen Murata, Chamlong Phengklai, Shigeyuki Mitsuta, Tetsukazu Yahara, Hidetoshi Nagamasu & Narong Nantasan T-38723 Phitsanulok/Thailand
78 38853 Peperomia sp. PIPERACEAE C. Maknoi 2523 Loei/Thailand
79 95132 Peperomia sp. PIPERACEAE W. Tanming, C. Maknoi, P. Yadee, P. Ngaosumat & S. Soulinnaphou L6-171 Luang Prabang/Laos
80 41285 Peperomia sp. PIPERACEAE S. Watthana 3293 Tak/Thailand
81 60576 Peperomia sp. PIPERACEAE Ling Shein Man 088078 Chin State/Myanmar
82 76254 Peperomia sp. PIPERACEAE C. Maknoi 7104 Phetchabun/Thailand
83 80078 Peperomia sp. PIPERACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097368 Chin State/Myanmar
84 80076 Peperomia sp. PIPERACEAE Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man, Law Shine (Forest Department) 097589 Chin State/Myanmar
85 84199 Peperomia sp. PIPERACEAE W. Pongamornkul 4985 Chiang Mai/Thailand
86 84220 Peperomia sp. PIPERACEAE S. Watthana & W. La-ongsri 4082 Tak/Thailand
87 84328 Peperomia sp. PIPERACEAE W. Khattiyot 419 Phetchabun/Thailand
88 84361 Peperomia sp. PIPERACEAE W. Khattiyot 452 Phetchabun/Thailand
89 84364 Peperomia sp. PIPERACEAE W. Khattiyot 455 Phetchabun/Thailand
90 84973 Peperomia sp. PIPERACEAE S. Watthana 4077 Sakon Nakhon/Thailand
91 64501 Peperomia sp. PIPERACEAE W. Pongamornkul 3050 Mae Hong Son/Thailand
92 14573 Peperomia sp. PIPERACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 785 Nan/Thailand
93 80442 Peperomia sp. PIPERACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, W. La-ongsri & Win Win Nwe M1-257 Shan State/Myanmar
94 85890 Peperomia sp. PIPERACEAE M. Norsaengsri 12543 Chiang Rai/Thailand
95 85900 Peperomia sp. PIPERACEAE M. Norsaengsri 12553 Chiang Rai/Thailand
96 86237 Peperomia sp. PIPERACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul & P. Yadee L3-241 Luang Prabang/Laos
97 75332 Peperomia sp. PIPERACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Myint Hlaing & Law Shine 095023 Chin State/Myanmar
98 18030 Peperomia sp. PIPERACEAE P. Srisanga 1583 Nan/Thailand
99 18137 Peperomia sp. PIPERACEAE P. Srisanga 1690 Nan/Thailand
100 18665 Peperomia sp. PIPERACEAE P. Srisanga 1825 Nan/Thailand