ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 | 3 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 63304 Arceuthobium chinense Lecomte SANTALACEAE Li-Jianwu 1066 Yunnan/China
2 90223 Dendrotrophe sp. SANTALACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-146 Luang Prabang/Laos
3 62853 Dendrotrophe sp. SANTALACEAE M. Norsaengsri 10065 Mae Hong Son/Thailand
4 35515 Dendrotrophe sp. SANTALACEAE Nobuyuki Tanaka, Hidetoshi Nagamasu, Akiyo Naiki, Sachiko Hishida, Prachaya Srisanga and Santi Watthana HN8339 Mae Hong Son/Thailand
5 64528 Dendrotrophe sp. SANTALACEAE W. Pongamornkul 3077 Mae Hong Son/Thailand
6 90320 Dendrotrophe sp. SANTALACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-243 Luang Prabang/Laos
7 95741 Dendrotrophe sp. SANTALACEAE W. Pongamornkul 6025 Chiang Mai/Thailand
8 82266 Dendrotrophe varians (Blume) Miq. SANTALACEAE Leong, P., Liew, D.; Skornickova, J.; Tran, H.D. SING0211-054 Singapore
9 78656 Dufrenoya granulata (Hook.fil. & Thoms. ex A. DC.) Stauffer. SANTALACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, N. Murakami, K. Aoki, S. Sakai, K. Watanabe and Khin Myo Htwe 023457 Chin State/Myanmar
10 82395 Dufrenoya granulata (Hook.fil. & Thoms. ex A. DC.) Stauffer. SANTALACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest Department) 097442 Chin State/Myanmar
11 78661 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. SANTALACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092391 Chin State/Myanmar
12 78660 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. SANTALACEAE Mu Mu Aung, Ling Shein Mang & Aung Htay 092102 Chin State/Myanmar
13 78658 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. SANTALACEAE Kazumi Fujikawa & Atsushi Nomachi 035820 Chin State/Myanmar
14 71654 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. SANTALACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091095 Chin State/Myanmar
15 78659 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. SANTALACEAE Home Man, Law Shein & Wai Min Htay 085128 Chin State/Myanmar
16 78653 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. SANTALACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090172 Chin State/Myanmar
17 78657 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. SANTALACEAE N. Tanaka, T. Sugawara, S. Kobayashi, T. Toma, T. Akiyama & K. Watanabe 030917 Chin State/Myanmar
18 61159 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. SANTALACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Myint San, Ling Shein Man & Law Shein 086650 Chin State/Myanmar
19 82399 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. SANTALACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E) & Law Shine (Forest Department) 097018 Chin State/Myanmar
20 82401 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. SANTALACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097984 Chin State/Myanmar
21 78655 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. SANTALACEAE J. Murata, H. Nagamasu, N. Kawakubo, H. Akiyama, A. Maeda and Khin Myo Htwe 022866 Chin State/Myanmar
22 60847 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. SANTALACEAE Ling Shein Man 087116 Chin State/Myanmar
23 78654 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. SANTALACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Tun Tin, Ling Shein Man & Law Shein 090485 Chin State/Myanmar
24 56287 Dufrenoya platyphylla (Spreng.) Stauffer. SANTALACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051327 Chin State/Myanmar
25 34217 Dufrenoya sessilis (Craib) Stauffer SANTALACEAE W. Pongamornkul 2141 Chiang Mai/Thailand
26 31285 Dufrenoya sessilis (Craib) Stauffer SANTALACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2960 Chiang Mai/Thailand
27 89086 Dufrenoya sessilis (Craib) Stauffer SANTALACEAE N. Muangyen 677 Phayao/Thailand
28 82396 Dufrenoya sessilis (Craib) Stauffer SANTALACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097623 Chin State/Myanmar
29 76333 Dufrenoya sessilis (Craib) Stauffer SANTALACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094127 Chin State/Myanmar
30 31245 Dufrenoya sessilis (Craib) Stauffer SANTALACEAE P. Srisanga with C. Maknoi, P. Panyachan & P. Tatiya 2920 Chiang Mai/Thailand
31 17185 Dufrenoya sp. SANTALACEAE P. Suksathan 2494 Phangnga/Thailand
32 15072 Dufrenoya sp. SANTALACEAE P. Suksathan 1077 Chanthaburi/Thailand
33 3397 Henslowia sp. SANTALACEAE W. Nanakorn et al. 3397 Nakhon Si Thammarat/Thailand
34 2512 Henslowia sp. SANTALACEAE W. Nanakorn et al. 2512 Chiang Mai/Thailand
35 81607 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE J. Murata, N. Tanaka, T. Sugawara, T. Yukawa, N. Inagaki, Hung Maung, Ling Shing Maung & Cho Cho Win 029140 Chin State/Myanmar
36 81608 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE K. Fujikawa, K. Kano, M. Matsumoto, S. Yasuda & Hong Mang 053362 Chin State/Myanmar
37 81609 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE Kazumi Fujikawa, Katsunori Miyake, Mu Mu Aung, Kota Yabe, Ling Shein Man & Law Shein 090104 Chin State/Myanmar
38 81610 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE Law Shine 096420 Chin State/Myanmar
39 81611 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE P. Srisanga, M. Norsaengsri, Robert Unwin & Law Shine (Forest Department) 097039 Chin State/Myanmar
40 81581 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Tin Tin Mu, Ling Shein Man & Law Shine (Forest department) 097380 Chin State/Myanmar
41 21817 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE S. Watthana and P. Suksathan 1609 Phitsanulok/Thailand
42 76370 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 094281 Chin State/Myanmar
43 75953 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094727 Chin State/Myanmar
44 76287 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Chrarun Maknoi, Tin Mya Soe, Myint Hlaing & Law Shine 094863 Chin State/Myanmar
45 11136 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE L. Averyanov, N.Q. Binh, P.K. No. VH 3195 Lam Dong/Vietnam
46 71756 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE Sunisa Sangvirotjanaphat, Santi Watthana, Mitsuo Matsumoto, Ling Shein Mang & Law Shien 091208 Chin State/Myanmar
47 69202 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089289 Chin State/Myanmar
48 69172 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE Kazumi Fujikawa, Santi Watthana, Kittiphong Kertsawang, Myint Hlaing, Ling Shein Man & Law Shine 089258 Chin State/Myanmar
49 61346 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE Kazumi Fujikawa, Hiroshi Ikeda, Motohiro Hamaguchi, Nobuko Yamamoto, Prachaya Srisanga (QSBG), Myint Mint San, Ling Shein Man & Law Shein 086839 Chin State/Myanmar
50 57492 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE T. Hosokawa FOK-615760 Kochi/Japan
51 56277 Korthalsella japonica (Thunb.) Engl. SANTALACEAE Nobuhito Kuroiwa, Ayako Maeda, Prachaya Srisanga (QSBG) & Ling Shing Maung 051280 Chin State/Myanmar
52 79336 Korthalsella sp. SANTALACEAE Cardamons Preliminary Dendroclimatological Expedition (Thomas, Ly, Siraat & Buckely) 54 Cambodia
53 114432 Notothixos malayanus Oliv. SANTALACEAE W. La-ongsri, P. Panyachan, P. Tatiya, C. Duangdaeng, U. Thongnak 4775 Lampang/Thailand
54 60861 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE Ling Shein Man 087099 Chin State/Myanmar
55 55869 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE J.F. Maxwell 11-85 Chiang Mai/Thailand
56 41264 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE S. Watthana 3262 Tak/Thailand
57 16481 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE P. Suksathan 2154 Chiang Mai/Thailand
58 82380 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE D.J. Middleton, C. Hemrat, P. Karaket, C. Puglisi & S. Suddee 5734 Tak/Thailand
59 80683 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE W. Pongamornkul 4540 Chiang Mai/Thailand
60 75998 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE Kazumi Fujikawa, Prachaya Srisanga, Charun Maknoi, Ling Shein Man & Law Shine 095350 Chin State/Myanmar
61 78667 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE Ling Shein Mang 096056 Chin State/Myanmar
62 77885 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE M. Norsaengsri 11147 Mae Hong Son/Thailand
63 64550 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE W. Pongamornkul 3099 Mae Hong Son/Thailand
64 78666 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE Ling Shein Mang 096054 Chin State/Myanmar
65 65763 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE M. Norsaengsri 10255 Mae Hong Son/Thailand
66 78665 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE Ling Shein Mang 093080 Chin State/Myanmar
67 78664 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Law Shein Aung 092579 Chin State/Myanmar
68 78663 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092300 Chin State/Myanmar
69 72970 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE M. Norsaengsri 10751 Mae Hong Son/Thailand
70 62035 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE Ling Shein Man, Ling Kee & Htum Tin 087451 Chin State/Myanmar
71 89999 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE T. Pingyot 013 Tak/Thailand
72 85755 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE W. Pongamornkul et al. 5095 Chiang Mai/Thailand
73 92754 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE N. Muangyen 1324 Kanchanaburi/Thailand
74 90492 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-414 Luang Prabang/Laos
75 88256 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE W. Pongamornkul 5262 Chiang Mai/Thailand
76 98123 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE C. Maknoi, W. Tanming, P. Yadee & N. Muangyen L7-004 Luang Prabang/Laos
77 82397 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097693 Chin State/Myanmar
78 82398 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE Prachaya Srisanga, Monthon Norsaengsri (QBG); Robert Unwin (E); Michele Rodda (SING); Eric Schuettpelz (US); Tin Tin Mu & Ling Shein Man (Forest Department) 097920 Chin State/Myanmar
79 83252 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE W. Pongamornkul 4787 Chiang Mai/Thailand
80 90491 Osyris lanceolata Hochst. & Steud. SANTALACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-413 Luang Prabang/Laos
81 33903 Osyris quadripartita Salzm. ex Decne. SANTALACEAE J.F. Maxwell 07-673 Mae Hong Son/Thailand
82 41937 Osyris quadripartita Salzm. ex Decne. SANTALACEAE Wang Hong 4108 Yunnan/China
83 69324 Osyris quadripartita Salzm. ex Decne. SANTALACEAE Zhou-Shishun 5247 Yunnan/China
84 74321 Osyris quadripartita Salzm. ex Decne. SANTALACEAE Zhou-Shishun 7823 Yunnan/China
85 74549 Osyris quadripartita Salzm. ex Decne. SANTALACEAE Zhou-Shishun 7827 Yunnan/China
86 41936 Osyris quadripartita Salzm. ex Decne. SANTALACEAE Wang Hong 4105 Yunnan/China
87 25916 Osyris sp. SANTALACEAE P. Suksathan 3573 Chiang Mai/Thailand
88 4673 Osyris sp. SANTALACEAE W. Nanakorn et al. 4673 Mae Hong Son/Thailand
89 34171 Osyris sp. SANTALACEAE W. Pongamornkul 2096 Tak/Thailand
90 11475 Osyris sp. SANTALACEAE W. Pongamornkul 387.1 Chiang Mai/Thailand
91 8446 Osyris sp. SANTALACEAE W. Nanakorn et al. 8446 Khon Kaen/Thailand
92 93907 Osyris wightiana Wall. SANTALACEAE Khin Myo Htwe 032570 Mandalay/Myanmar
93 109515 Osyris wightiana Wall. SANTALACEAE T.Y.A.Yang & S.G.Lu 14159 Taiwan
94 52427 Phacellaria sp. SANTALACEAE A.N. Start (ANS 1755) Chiang Mai/Thailand
95 52425 Phacellaria sp. SANTALACEAE A.N. Start (ANS 1753) Chiang Mai/Thailand
96 90374 Phacellaria tonkinensis Lecomte SANTALACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L5-296 Luang Prabang/Laos
97 117983 Phacellaria tonkinensis Lecomte SANTALACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-353 Sainyabuli/LAOS
98 59050 Pyrularia edulis (Wall.) A.DC. SANTALACEAE Li-Jianwu 404 Yunnan/China
99 78668 Santalum album L. SANTALACEAE Mu Mu Aung, Law Shine & Aung Htay 092236 Chin State/Myanmar
100 93908 Santalum album L. SANTALACEAE Khin Myo Htwe 032536 Mandalay/Myanmar