ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 42122 Alniphyllum fortunei (Hemsl.) Makino STYRACACEAE Wang Hong 7100 Yunnan/China
2 43106 Alniphyllum fortunei (Hemsl.) Makino STYRACACEAE Wang Hong 7859 Yunnan/China
3 108947 Alniphyllum pterospermum Matsum. STYRACACEAE C.M.Wang W05465 Taiwan
4 19669 Halesia monticola (Rehd.) Sarg. STYRACACEAE Richard R. Halse 5558 Oregon/USA
5 59064 Huodendron biaristatum (W.W.Sm.) Rehder STYRACACEAE Li-Jianwu 376 Yunnan/China
6 43115 Huodendron tibeticum (J. Anthony) Rehder STYRACACEAE Wang Hong 7983 Yunnan/China
7 26971 Pterostyrax corymbosum Siebold & Zucc. STYRACACEAE Y. Yamashita et al. FOK-066445 Kochi/Japan
8 26846 Pterostyrax corymbosum Siebold & Zucc. STYRACACEAE N. Inagaki, M. Matsumoto et al. FOK-066526 Kochi/Japan
9 101028 Pterostyrax corymbosum Siebold & Zucc. STYRACACEAE T. Nakamura, K. Yamaoka et al. FOK-056581 Shikoku/Japan
10 101029 Pterostyrax corymbosum Siebold & Zucc. STYRACACEAE N. Inagaki FOK-055896 Shikoku/Japan
11 52093 Pterostyrax corymbosum Siebold & Zucc. STYRACACEAE K. Yamaoka, H. Fukuhara et al. FOK-073485 Kochi/Japan
12 26661 Pterostyrax corymbosum Siebold & Zucc. STYRACACEAE N. Inagaki FOK-055896 Kochi/Japan
13 52092 Pterostyrax hispidus Siebold & Zucc. STYRACACEAE N. Inagaki et al. FOK-077282 Kochi/Japan
14 47651 Pterostyrax hispidus Siebold & Zucc. STYRACACEAE N. Kuroiwa FOK-067686 Kochi/Japan
15 32420 Pterostyrax hispidus Siebold & Zucc. STYRACACEAE Kazumi Fujikawa 97037 Japan
16 42502 Rehderodendron kweichowense Hu STYRACACEAE Zhou Shi-shun 3713 Yunnan/China
17 58861 Rehderodendron kweichowense Hu STYRACACEAE Zhou-Shishun 3713 Yunnan/China
18 76966 Styrax apricus Fletcher STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 5260.1 Loei/Thailand
19 6260 Styrax apricus Fletcher STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 6260 Loei/Thailand
20 23180 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE P. Srisanga 2560 Nan/Thailand
21 32028 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE Pranee Palee 969 Chiang Rai/Thailand
22 74002 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE K. Khwan 103 Chiang Mai/Thailand
23 84276 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE W. Khattiyot 367 Phetchabun/Thailand
24 11643 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE W. Pongamornkul 214 Chiang Mai/Thailand
25 98815 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE C. Maknoi, N. Muangyen, P. Yadee, P. Ngaosumart L8-292 Xaignabouri/Laos
26 87568 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-408 Sainyabuli/Laos
27 73901 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE M. Norsaengsri 11430 Chiang Mai/Thailand
28 96647 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE C. Glamwaewwong 163/60 Chiang Mai/Thailand
29 92558 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE W. Pongamornkul 5361 Chiang Mai/Thailand
30 87071 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE C. Glamwaewwong 364/58 Chiang Mai/Thailand
31 14677 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE P. Srisanga, S. Watthana & W. La-ongsri 889 Nan/Thailand
32 87426 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE C. Maknoi, W. Pongamornkul and P. Yadee L4-268 Sainyabuli/Laos
33 104457 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE T. Khambai 480 Chiang Mai/Thailand
34 63254 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE V. Nguanchoo 218 Chiang Mai/Thailand
35 105986 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE W. Pongamornkul 6462 Chiang Mai/Thailand
36 115279 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 814 Phayao/Thailand
37 115272 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, W. Khattiyot & M. Tabut 807 Phayao/Thailand
38 569 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 569 Chiang Mai/Thailand
39 118029 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-399 Sainyabuli/LAOS
40 45682 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE D. Khrueasan MS-295 Chiang Mai/Thailand
41 64587 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE W. Pongamornkul 3136 Mae Hong Son/Thailand
42 104413 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE T. Khambai 436 Chiang Mai/Thailand
43 118843 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE K. Inthamma 421 Phitsanulok/Thailand
44 10174 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE P. Thongson 107 Nan/Thailand
45 117660 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE C. Maknoi, P. Phaosrichai, S. Rakarcha & K. Intamma L17-030 Sainyabuli/LAOS
46 121470 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE W. Thammarong, S. Rak-archa, S. Wongwan & M. Tabut 1090 Phitsanulok/Thailand
47 106419 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE P. Phaosrichai, M. Wongnak, W. Khattiyot & S. Wongwan 874 Nan/Thailand
48 105417 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE T. Khambai 383 Chiang Mai/Thailand
49 105411 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE T. Khambai 377 Chiang Mai/Thailand
50 105391 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE T. Khambai 357 Chiang Mai/Thailand
51 105816 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE Chusri Trisonthi & Khwanruethai Kamfachuea PMO166 Chiang Mai/Thailand
52 66906 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE W. Pongamornkul 3488 Chiang Mai/Thailand
53 67010 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE W. Pongamornkul 3592 Chiang Mai/Thailand
54 96699 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE C. Glamwaewwong 215/60 Chiang Mai/Thailand
55 104436 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE T. Khambai 459 Chiang Mai/Thailand
56 104406 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE T. Khambai 429 Chiang Mai/Thailand
57 118952 Styrax benzoides Craib STYRACACEAE K. Inthamma 539 Phitsanulok/Thailand
58 47296 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE Chusie KY270 Mae Hong Son/Thailand
59 36084 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE Jatupol K. 08-425 Chiang Mai/Thailand
60 43805 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE P. Tippayasri & T. Temchai ST0980 Songkhla/Thailand
61 38374 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE C. Maknoi & P. Srisanga 2146 Loei/Thailand
62 43807 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE S. Gardner & S. Setsin ST0560a Songkhla/Thailand
63 9454 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 9454 Loei/Thailand
64 1255 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 1255 Chiang Mai/Thailand
65 1262 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 1262 Chiang Mai/Thailand
66 1816 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 1816 Chiang Mai/Thailand
67 1848 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 1848 Chiang Mai/Thailand
68 3061 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 3061 Loei/Thailand
69 3341 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 3341 Chiang Mai/Thailand
70 3349 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 3349 Chiang Mai/Thailand
71 4316 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 4316 Chiang Mai/Thailand
72 14247 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE Morakot 045 Chiang Mai/Thailand
73 9212 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 9212 Chiang Mai/Thailand
74 32079 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE Pranee Palee 1069 Chiang Rai/Thailand
75 9535 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 9535 Chiang Mai/Thailand
76 9689 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 9689 Chiang Mai/Thailand
77 11609 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Pongamornkul 208 Chiang Mai/Thailand
78 12184 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. La-ongsri 17 Chiang Mai/Thailand
79 14503 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE S. Watthana, P. Srisanga & M. Norsaengsri 292 Chiang Mai/Thailand
80 22960 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE C. Glamwaewwong 204 Chiang Mai/Thailand
81 25831 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE Bot. KU 2006.28 Chiang Mai/Thailand
82 29482 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE C. Glamwaewwong 1305 Chiang Mai/Thailand
83 6666 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 6666 Chiang Mai/Thailand
84 65103 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE K. Srithi 303 Nan/Thailand
85 28 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE W. Nanakorn et al. 028 Chiang Mai/Thailand
86 62350 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE Romklao Botanical Garden 0637/2555 Phitsanulok/Thailand
87 114107 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE C. Maknoi, P. Panyadee, N. Muangyen, W. Khattiyot L13-357 Phongsaly/LAOS
88 104402 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE T. Khambai 425 Chiang Mai/Thailand
89 84450 Styrax benzoin Dryander STYRACACEAE K. Kertsawang 3304 Chaiyaphum/Thailand
90 33863 Styrax betongensis Fletcher STYRACACEAE J.F. Maxwell 07-630 Krabi/Thailand
91 109014 Styrax formosana Matsum. STYRACACEAE C.M.Wang & H.H.Yang 06945 Taiwan
92 69502 Styrax grandiflorus Griff. STYRACACEAE Zhou-Shishun 6968 Yunnan/China
93 69483 Styrax grandiflorus Griff. STYRACACEAE Zhou-Shishun 6943 Yunnan/China
94 74236 Styrax grandiflorus Griff. STYRACACEAE Zhou-Shishun 7581 Yunnan/China
95 69403 Styrax hemsleyanus Diels STYRACACEAE Zhou-Shishun 6842 Yunnan/China
96 32872 Styrax japonica Sieb. & Zucc. STYRACACEAE M. Matsumoto et al. FOK-073428 Kochi/Japan
97 26909 Styrax japonica Sieb. & Zucc. STYRACACEAE M. Nomura FOK-611718 Kochi/Japan
98 26448 Styrax japonica Sieb. & Zucc. STYRACACEAE S. Kobayashi et al. FOK-055919 Kochi/Japan
99 33818 Styrax japonica Sieb. & Zucc. STYRACACEAE M. Nomura FOK-614174 Kochi/Japan
100 87926 Styrax japonica Sieb. & Zucc. STYRACACEAE Fumihiro Konta 35533 Japan