ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง

Herbarium Database

| First | Previous | Next | Last|

1 | 2 |

No. QBG NO. Scientific Name Family Name Collector Province/Country
1 101625 Campylothelium nitidum Mull. Arg. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 628 Chiang Mai/Thailand
2 101626 Campylothelium nitidum Mull. Arg. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 759.2 Chiang Mai/Thailand
3 101624 Campylothelium nitidum Mull. Arg. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.35 Chiang Mai/Thailand
4 101623 Campylothelium nitidum Mull. Arg. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.129 Chiang Mai/Thailand
5 101622 Campylothelium nitidum Mull. Arg. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.128 Chiang Mai/Thailand
6 101621 Campylothelium nitidum Mull. Arg. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6299 Chiang Mai/Thailand
7 119572 Campylothelium sp. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 475 Chiang Mai/Thailand
8 119570 Campylothelium sp. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 668 Chiang Mai/Thailand
9 119569 Campylothelium sp. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 790 Chiang Mai/Thailand
10 119568 Campylothelium sp. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 839 Chiang Mai/Thailand
11 119567 Campylothelium sp. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 971 Chiang Mai/Thailand
12 106576 Campylothelium sp. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7171 Chiang Mai/Thailand
13 119571 Campylothelium sp. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 784 Chiang Mai/Thailand
14 101627 Campylothelium sp. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6163.1 Chiang Mai/Thailand
15 106591 Campylothelium sp. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7191 Chiang Mai/Thailand
16 103612 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 683 Chiang Mai/Thailand
17 103611 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 656 Chiang Mai/Thailand
18 103610 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 630 Chiang Mai/Thailand
19 97282 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1175 Chiang Mai/Thailand
20 103605 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.140 Chiang Mai/Thailand
21 103606 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.141 Chiang Mai/Thailand
22 103613 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 725 Chiang Mai/Thailand
23 103622 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura 6450 Chiang Mai/Thailand
24 103603 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.138 Chiang Mai/Thailand
25 103614 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 747 Chiang Mai/Thailand
26 103615 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 749 Chiang Mai/Thailand
27 103616 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 802 Chiang Mai/Thailand
28 103617 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 817 Chiang Mai/Thailand
29 103618 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 840 Chiang Mai/Thailand
30 103619 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 970 Chiang Mai/Thailand
31 103601 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.136 Chiang Mai/Thailand
32 103621 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6162 Chiang Mai/Thailand
33 103602 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.137 Chiang Mai/Thailand
34 106483 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 952 Chiang Mai/Thailand
35 103620 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 996 Chiang Mai/Thailand
36 103585 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.15 Chiang Mai/Thailand
37 97283 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 2840 Chiang Mai/Thailand
38 97284 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 2842 Chiang Mai/Thailand
39 103580 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.2 Chiang Mai/Thailand
40 103581 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.3 Chiang Mai/Thailand
41 103582 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.7 Chiang Mai/Thailand
42 103604 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.139 Chiang Mai/Thailand
43 103584 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.11 Chiang Mai/Thailand
44 103600 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.135 Chiang Mai/Thailand
45 103586 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.17 Chiang Mai/Thailand
46 103587 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.18 Chiang Mai/Thailand
47 103588 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.19 Chiang Mai/Thailand
48 103589 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.58 Chiang Mai/Thailand
49 103596 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.112 Chiang Mai/Thailand
50 103599 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.116 Chiang Mai/Thailand
51 103583 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.7 Chiang Mai/Thailand
52 103590 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.59 Chiang Mai/Thailand
53 103598 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.115 Chiang Mai/Thailand
54 103597 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.114 Chiang Mai/Thailand
55 103595 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.77 Chiang Mai/Thailand
56 103594 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.73 Chiang Mai/Thailand
57 103593 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.72 Chiang Mai/Thailand
58 103592 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.71 Chiang Mai/Thailand
59 103591 Laurera benguelensis (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.60 Chiang Mai/Thailand
60 106484 Laurera keralensis D.K. Upreti & A. Singh TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 188 Nakhon Ratchasima/Thailand
61 106490 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.23 Chiang Mai/Thailand
62 106486 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 965 Chiang Mai/Thailand
63 106491 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.63 Chiang Mai/Thailand
64 106489 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.22 Chiang Mai/Thailand
65 106488 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.21 Chiang Mai/Thailand
66 106487 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 511 Chiang Mai/Thailand
67 97285 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 3999 Chiang Mai/Thailand
68 97286 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 1720 Chiang Mai/Thailand
69 97287 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Kansri Boonpragob et al. 2466 Chiang Mai/Thailand
70 106485 Laurera madreporiformis (Eschw.) Riddle TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.64 Chiang Mai/Thailand
71 106492 Laurera meristospora (Mont. & Bosch) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5261 Loei/Thailand
72 106493 Laurera meristospora (Mont. & Bosch) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5359 Loei/Thailand
73 106494 Laurera meristosporoides (P.M. McCarthy & Vongshew.) Aptroot & Lucking TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 5028 Chiang Mai/Thailand
74 106495 Laurera phaeomelodes (Mull. Arg.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 6301 Tak/Thailand
75 103609 Laurera sp. TRYPETHELIACEAE Sasiwan Khamplew ss.55 Chiang Mai/Thailand
76 103608 Laurera sp. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura 6302 Tak/Thailand
77 120038 Laurera sp. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 7062 Chiang Mai/Thailand
78 106498 Laurera subdiscreta (Nyl.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 685 Chiang Mai/Thailand
79 106496 Laurera subdiscreta (Nyl.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Phanumat PT.46 Chiang Mai/Thailand
80 106497 Laurera subdiscreta (Nyl.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 657.1 Chiang Mai/Thailand
81 103607 Laurera subdiscreta (Nyl.) Zahlbr. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura 6451 Chiang Mai/Thailand
82 119164 Polymeridium quinqueseptatum (Nyl.) R.C. Harris Trypetheliaceae Sureeporn Jariangprasert 90 Chiang Mai/Thailand
83 119170 Polymeridium sp. Trypetheliaceae Sureeporn Jariangprasert 108 Chaiyaphum/Thailand
84 119165 Polymeridium sp. Trypetheliaceae Sureeporn Jariangprasert 7 Chiang Mai/Thailand
85 120063 Polymeridium sp. Trypetheliaceae Sureeporn Jariangprasert 7091 Chiang Mai/Thailand
86 119166 Polymeridium sp. Trypetheliaceae Sureeporn Jariangprasert 20 Phetchaburi/Thailand
87 119167 Polymeridium sp. Trypetheliaceae Pranom Thamsura PT.36 Chiang Mai/Thailand
88 119168 Polymeridium sp. Trypetheliaceae Pranom Thamsura PT.101 Chiang Mai/Thailand
89 119169 Polymeridium sp. Trypetheliaceae Pranom Thamsura PT.117 Chiang Mai/Thailand
90 108291 Pseudopyrenula sp TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 812 Chiang Mai/Thailand
91 119593 Trypethelium eluteriae Spreng. TRYPETHELIACEAE Sasiwan Khamplew PP.5 Chiang Mai/Thailand
92 119592 Trypethelium eluteriae Spreng. TRYPETHELIACEAE Sasiwan Khamplew PP.3 Chiang Mai/Thailand
93 119591 Trypethelium eluteriae Spreng. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.1 Chiang Mai/Thailand
94 119590 Trypethelium eluteriae Spreng. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 147(4) Phetchaburi/Thailand
95 119589 Trypethelium eluteriae Spreng. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 114(1) Phetchaburi/Thailand
96 119594 Trypethelium eluteriae Spreng. TRYPETHELIACEAE Sasiwan Khamplew PP.85 Chiang Mai/Thailand
97 119587 Trypethelium eluteriae Spreng. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PT.148 Chiang Mai/Thailand
98 119588 Trypethelium eluteriae Spreng. TRYPETHELIACEAE Sureeporn Jariangprasert 113(6) Phetchaburi/Thailand
99 119595 Trypethelium eluteriae Spreng. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PP.9 Chiang Mai/Thailand
100 119597 Trypethelium eluteriae Spreng. TRYPETHELIACEAE Pranom Thamsura PP.13 Chiang Mai/Thailand