ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

|| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | || | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ฮ|
|A | B | C | D | E | F | H | G | I | L | J | M | N | O | P | Q | R | Y | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Naringi crenulata (Roxb.) Nicolson กระแจะ Kra chae, ขะแจะ Kha chae (Northern); ตุมตัง Tum tang (Central, Ratchaburi); พินิยา Phi-ni-ya (Khmer) RUTACEAE
2 Nauclea orientalis (L.) L. ก้านเหลือง Kah lueang, ตะกู Taku, สะแกเหลือง Sakae lueang (Central); กระทุ่มคลอง Kra thum khlong, กระทุ่มน้ำ Kra thum nam (Central); กะเลอ Ka-loe, เส่สะบอ Se-sa-bo (Karen-Mae Hong Son); ตุ้มขัก Tum khak, ตุ้มคำ Tum kham (Northern); ตุ้มดง Tum dong (Buri Ram, Lampang); ตุ้มเหลือง Tum lueang (Mae Hong Son); ปอขี้หมาแห้ง Po khi ma haeng (Buri Ram) RUBIACEAE
3 Nepenthes mirabilis (Lour.) Druce เขนงนายพราน Khaneng naai phraan, กระบอกน้ำพราน Krabok nam phraan, หม้อข้าวหม้อแกงลิง Mokhaao mokhaeng ling, เหน่งนายพราน Neng naai phraan (Peninsular), ปูโยะ Puu-yo (Malay-Pattani); ลึงค์นายพราน Lueng naai phraan (Phatthalung); หม้อแกงค่าง Mokaeng khaang (Pattani); หม้อข้าวลิง Mokhaao ling (Chanthaburi) NEPENTHACEAE
4 Nepenthes thorelii Lecomte น้ำเต้าลม Namtao lom (Ubon Ratchathani) NEPENTHACEAE
5 Nephelium hypoleucum Kurz คอแลน Kho laen (Central, Northern); หมักแวว Mak waeo (Nakhon Ratchasima); มะแงว ma ngaeo, หมักงาน Mak ngan (Northeastern); มะแงะ Ma ngae, หมักแงว Mak ngaeo (Central, Eastern); คอแลนตัวผู้ Kho laen tua phu, ลิ้นจี่ป่า Linchi pa (Southeastern); กะเบน Kaben, คอรั้ง Kho rang, สังเครียดขอน Sang khriat khon (Peninsular) SAPINDACEAE
6 Nerium indicum Mill. ยี่โถ Yee tao APOCYNACEAE
7 Nicotiana tabacum L. ยาสูบ Ya sup (General); จะวั้ว Cha-wua (Khmer-Surin) SOLANACEAE
8 Nigella sativa L. เทียนแดง Thian daeng (Central); เทียนดำ Thain dum RANUNCULACEAE
9 Nyctanthes arbor-tristis L. กรรณิการ์ Kannika, กณิการ์ Kanika, กรณิการ์ Karanika (Central) Night blooming jasmine OLEACEAE