Share


ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Commelina bengalensis L.
ชื่อวงศ์

Family name

COMMELINACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

ผักปลาบ Phak plap (General)
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Wp) Whole plant
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ลำต้น แก้ไอ แก้เวียนศีรษะ (4) ทั้งต้น เจริญอาหาร ช่วยระบาย แก้โรคเรื้อน แก้ปวด ระคายเคืองที่ผิวหนัง แก้ปวดเมื่อถ่ายปัสสาวะ
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

(4) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558-2559 โครงการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ กกยาอีสาน ล.2(70)
QR code