Share
ไม่พบรูปภาพ
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific name

Mukia maderaspatana (L.) M.Roem.
ชื่อวงศ์

Family name

CUCURBITACEAE
ชื่อพื้นเมือง

Local name

แตงหนู Taeng nu (Northern, Northeastern); แตงนก Taeng nok (Kanchanaburi); แตงผีปลูก Taeng phi pluk (Chai Nat); แตงหนูขน Taeng nu khon (Prachuap Khiri Khan)
ชื่อสามัญ

Common name

ส่วนที่นำมาใช้

Plant part used

(Rt) Root
การใช้ประโยชน์

Uses and Ultilizing

ราก ตำพอกเหงือกแก้ปวดฟัน ต้มน้ำดื่มแก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ
ข้อควรระวัง

Caution

ฤดูติดดอก ออกผล

Flowering & Fruiting Season

ลักษณะ

Habit

ต้น ไม้เลื้อยบ้มลุก ทั้งต้นมีขนสีขาว ใบ เดี่ยว เรียงสลับรูปไข่กว้าง ขอบใบหยักเว้า 3-5 แฉก กว้าง 3-7 ซม. ยาว 4-8 ซม. ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน ดอก ช่อ ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบ ดอกแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน กลีบดอกสีเหลือง ผล สด รูปทรงกลม เมื่อสุกสีแดงสด
พื้นที่ที่พบในสวนฯ

Display area (QSBG)

การกระจายพันธุ์

Distribution

หมายเหตุ

Remark

เอกสารอ้างอิง

Reference(s)

สยามไภษัชยพฤกษ์ (171)
QR code