เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

โมกหลวง

Holarrhena pubescens (Buch. - Ham.) wall. ex G. Don
โมกใหญ่ มูกมันน้อย มูกมันหลวง โมกเขา ส่าตึ
APOCYNACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีแกมขอบขนาน กว้าง 4-8 ซม. ยาว 5-15 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกสีขาวนวล กลิ่นหอม ออกเป็นช่อสั้นตามซอกใบ กลีบรองดอก 5 กลีบ กลีบดอกบิดเวียนรูปขอบขนานปลายมน โคนเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก กว้าง 0.4-0.5 ซม. ยาว 1-1.5 ซม. มีขนทั้งสองด้าน เกสรผู้สั้นอยู่ในหลอดดอก ผลเป็นฝัก รูปทรงกระบอกปลายแหลม แห้งแล้วแตก กว้าง 0.6-1 ซม. ยาว 20-30 ซม.
จากแอฟริกาถึงอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทุกภาคตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบแล้ง ออกดอกและติดผลช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน
เนื้อไม้สีขาวละเอียด นิยมใช้ทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ เช่น ตะเกียบ พัด โต๊ะ ตู้ เปลือกเป็นยารักษาโรคบิด
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

2795 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: