1.เรือนกระจกใหญ่ หรือเรือนแสดงไม้ป่าดิบชื้น

     เป็นโรงเรือนขนาดใหญ่ที่สุด จัดแสดงสภาพป่าและพันธุ์ไม้ป่าดงดิบ พื้นล่าง มีขนาด กว้าง  1,000 ตรม . ความสูง  35 เมตร   สร้างบรรยากาศภายในด้วย เครื่องพ่นหมอกให้มีความชุ่มชื้นสูง    สามารถปลูกพืชโดยเฉพาะพรรณไม้ ป่าดิบชื้น   ป่าดิบเขา   และ พืชที่ต้องการความชุ่มชื้นสูง    จึงสามารถปลูกพืช ที่นำมาจากประเทศเพื่อนบ้าน  เช่น จีนตอนใต้ ลาว เมียนม่าห์ กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย  และอินโดนีเซีย  ฯลฯ ความชื้นภายในควบคุมด้วยระบบละอองไอน้ำพ่น ฝอยอัตโนมัติ เพื่อให้ภายในโรงเรือน มีความชุ่มชื้นสูงทั่วถึงทุกจุด
      นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งพื้นที่เป็นเนินเขาและน้ำตก เพื่อเพิ่มความหลาก หลายของภูมิทัศน์       และช่วยกระจายความชุ่มชื้นภานในอาคาร ตกแต่งด้วยพันธุ์ไม้ไทยหายาก  และพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้น  มีทางเดินยกระดับ เพื่อให้ผู้เยี่ยมชม ได้ชื่นชมความสวยงามของเรือนยอดพืชจากมุมสูงอย่างทั่วถึง 
 
กล้วยบัว
Musa rosea Jacq.
ระฆังทอง
Pauldopia ghorta   (G. Don) Steenis
ดาหลาขาว
Etlingera slatior   (Jack)R.M. Sm.
 
 
       

        Prqsbg Botanic Garden    Prqsbg Botanic Garden   Prqsbg Botanic Garden  
 
;
Last Update: 18/06/2012

:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::
All rights reserved