3). เรือนแสดงพรรณไม้ทั่วไป

    เป็นโรงเรือนแบบเรียบง่าย ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 48 เมตร สูง 12 เมตร ด้านข้างบุด้วย แผ่นพลาสติกใส หลังคาเป็นพลาสติกชนิดพิเศษ
ยกเปิดระบายอากาศได้ ระบบน้ำเป็นระบบพ่นฝอยอัตโนมัติ ตั้งเวลาได้

3.1 เรือนรวมพรรณบัว จัดแสดงพรรณบัวต่าง ๆ โดยรวมพรรณบัวโดยเฉพาะของไทยและของเอเชีย
3.2 เรือนแสดงพันธุ์สัปปะรดสี จัดแสดงพันธุ์สัปปะรดสีที่มีการนิยมปลูกกันในประเทศไทย
3.3 เรือนแสดงบอนสีและหน้าวัว จัดแสดงบอนสี บอนป่า หน้าวัว ไม้ด่าง ไม้แคระ และพืชขนาดเล็กที่สวยงาม
3.4 เรือนแสดงส้มกุ้งจัดแสดงพืชสกุลส้มกุ้งที่รวบรวมจากทั่วประเทศและชนิดที่สวยงามจากต่างประเทศ
3.5 เรือนแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ด่าง จัดแสดงไม้ดอกไม้ประดับ ไม้ลูกผสมและไม้ต่างประเทศที่พบทั่วไปในท้องตลาด
3.6 เรือนแสดงไม้ไทยหายาก จัดแสดงไม้ไทยและไม้ไทยหายากชนิดต่าง ๆ มีป้ายชื่อบอกรายละเอียดโดยย่ออย่างชัดเจน
3.7 - 3.8 เรือนแสดงพืชสมุนไพร จัดแสดงพืชสมุนไพรของภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมป้ายบอกชื่อสรรพคุณต่าง ๆ โดยย่อ

Bromeliad
 ส้มกุ้งพิไลพรรณ
ส้มกุ้งกำมะหยี่หลังแดง
Guzmania  lingulata
 Begonia sp.
Begonia acetosa Wall.
 
เหงือกปลาหมอ
 จอกบ่วาย
กระดังงาสงขลา
Acanthus ebracteatus  Vahl
 Drosera indica   Linn
Cananga fruticosa   Hook.f.&Thomson var.
 

        Prqsbg Botanic Garden    Prqsbg Botanic Garden   Prqsbg Botanic Garden  
 
;
Last Update: 18/06/2012

:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::
All rights reserved