เส้นทางสวนรุกขชาติ (Arboretum trail)

     ผ่านแปลงรวมพันธุ์กล้วย  บอน  ปาล์ม  เฟิน  แปลงขิงข่า  ปรง  และสน ระยะทางประมาณ 600 เมตรตามเส้นทางสวนรุกขชาติ ผู้มาเยี่ยมชมจะมองเห็นพรรณไม้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไม้ต้น ถูกจัดเป็นวงค์ไม้ ตามหลักทางพฤกษศาสตร์ โดยถูกจำแนกไว้มากกว่า 10 วงศ์ไม้ เช่น วงศ์กล้วย วงศ์ปาล์ม วงศ์สน วงศ์ถั่ว วงค์ขิงข่า วงค์ปรง วงค์เฟิน ฯลฯ

     
   
           
ค้างคาวดำ
           
Tacca chantrieri Andre
           
TACCACEAE
           

        Prqsbg Botanic Garden    Prqsbg Botanic Garden   Prqsbg Botanic Garden  
 
;
Last Update: 18/06/2012

:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::
All rights reserved