เรือนรวมพรรณกล้วยไม้ไทย (Native orchids nursery)

     ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าของสวนฯ ใกล้อาคารที่ทำการ เป็นสถานที่รวบรวม และ ขยายพันธุ์กล้วยไม้พื้นบ้านของไทยและกล้วยไม้ป่าโดยเฉพาะ ปัจจุบันที่รวบรวมปลูกเลี้ยงไว้และตรวจสอบชื่อถูกต้องมีอยู่ประมาณ 350 ชนิด

 
 
 
เอื้องพวงหยก
 
เอื้องผึ้ง
Dendrobium findlayanum C.S.P. Parish & Rchb.f.
 
Dendrobium lindleyi  Steud.
 
 
เอื้องพร้าว
 
เอื้องหนวดพราหมณ์
Phaius tankervilleae (Banks ex I' Heritier) Blume
 
Seidenfadenia mitrata (Rchb.f.) Garay

        Prqsbg Botanic Garden    Prqsbg Botanic Garden   Prqsbg Botanic Garden  
 
;
Last Update: 18/06/2012

:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::
All rights reserved