;
ลำดับที่
ข่าวรับสมัครงาน
จำนวนผู้เข้าชม
1
ประกาศฯ ขยายรับสมัครลูกจ้างในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ๑ อัตรา สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 12/1/2020)
12
2
ประกาศฯ ขยายรับสมัครลูกจ้างในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สำนักบริหาร(Last update 12/1/2020)
4
3
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม (Last update 10/20/2020)
4
4
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดส่วนเผยแพร่ความรู้(Last update 10/16/2020)
5
5
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม(Last update 10/14/2020)
4
6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์(Last update 10/8/2020)
5
7
รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ๑ อัตรา(Last update 10/6/2020)
6
8
รับสมัครลูกจ้างเงินรายได้ สังกัดส่วนเผยแพร่ความรู้ สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ ๑ อัตรา(Last update 10/6/2020)
5
9
ประกาศฯ ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักอนุกรมวิธานพืช ระดับ ๔-๕(Last update 9/16/2020)
1
10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักอนุกรมวิธานพืช ระดับ 4-5(Last update 8/5/2020)
4
11
ประกาศผลการคัดเลือก เจ้าหน้าที่ขับรถ สังกัดสำนักบริหาร ๑ อัตรา(Last update 7/8/2020)
5
12
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ และวัน เวลา สถานที่สอบ ตำแหน่ง นักอนุกรมวิธานพืช(Last update 7/1/2020)
6
13
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์สัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถ(Last update 7/1/2020)
4
14
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯ ธุรการ สำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 6/19/2020)
18
15
รับสมัครลูกจ้างฯ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักบริหาร(Last update 6/15/2020)
22
16
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 6/9/2020)
45
17
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ(Last update 5/29/2020)
115
18
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ในตำแหน่งนักอนุกรมวิธาน ระดับ ๔-๕ จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 5/26/2020)
135
19
รับสมัครลูกจ้างรายวันในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ธุรการ ๑ อัตรา สังกัดสำนักวิจัยและอนุรักษ์(Last update 4/30/2020)
330
20
ประกาศฯ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 4/14/2020)
74
21
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างฯในงบประมาณ ปฏิบัติ เจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา(Last update 3/24/2020)
92
22
ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/11/2020)
112
23
ขยายประกาศฯ รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 3/11/2020)
104
24
รับสมัครลูกจ้างฯในงบประมาณ ปฏิบัติหน้าที่ เจ้าหน้าที่สวน ๓ อัตรา และเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์(Last update 2/17/2020)
206
25
รับสมัครเจ้าหน้าที่ขับรถ ๑ อัตรา สังกัดสำนักส่งเสริมฯ(Last update 2/3/2020)
150