ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
อ.ส.พ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการและทบทวน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรม แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการความรู้และนวัตกรรมและแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์(Last update 1/18/2021)
0
2
ประธานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เยี่ยมชมการอนุรักษ์พรรณไม้ไทย ภายในสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/3/2020)
8
3
ร่วมแสดงความยินดี 60 ปีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3(Last update 11/3/2020)
4
4
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ร่วมพิธีเปิดงาน Chiangmai Botanic Garden 2020(Last update 11/2/2020)
5
5
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 9/2563 (Last update 11/2/2020)
7
6
Thai PBS นำผู้ชมรายการสารคดี “เพื่อนหนูอยู่ป่า” เข้าร่วมกิจกรรมในสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/27/2020)
3
7
อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อาณาจักรพืชและความหลากหลายของระบบนิเวศ (Last update 10/27/2020)
5
8
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563(Last update 10/19/2020)
5
9
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563(Last update 10/19/2020)
3
10
ผอ.อ.ส.พ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการศึกษารูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/19/2020)
5
11
อ.ส.พ. ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563(Last update 10/14/2020)
3
12
อ.ส.พ. ร่วมกับโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563(Last update 10/9/2020)
5
13
ทส. ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Last update 10/9/2020)
3
14
ผอ.อ.ส.พ. เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 19 ปี(Last update 10/6/2020)
2
15
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี(Last update 10/6/2020)
5
16
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563(Last update 10/2/2020)
4
17
อ.ส.พ. จัดโครงการ KM Day Let’s Learn Together(Last update 9/30/2020)
4
18
จัดอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์การสวนพฤกษศาสตร์”(Last update 9/22/2020)
3
19
อ.ส.พ. ทางเข้าร่วมกิจกรรมและวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5(Last update 9/22/2020)
2
20
สวนพฤกษศาสตร์ฯ ร่วมจัดบูธส่งเสริมการการตลาดและประชาสัมพันธ์ ภายในงาน "เสน่ห์ล้านนา ให้คุณค้นหาไม่รู้จบ แอ่วเหนือม่วนใจ๋ใครๆ ก็รัก 2020"(Last update 9/22/2020)
1
21
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 8/2563 (Last update 9/22/2020)
1
22
ผอ.อ.ส.พ. เป็นประธานกล่าวปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/18/2020)
0
23
อ.ส.พ. จัดอบรมเจ้าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 9/16/2020)
1
24
รมว.ทส. เป็นประธานการประชุม “ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน”(Last update 9/16/2020)
3
25
ผู้ตรวจราชการ ทส.ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ อ.ส.พ.(Last update 9/9/2020)
2