หัวข้อข่าว
        ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2563 โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม“Green Digital Library Application”
รายละเอียด
       
ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2563 โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “Green Digital Library Application” ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ประจำปี 2563 โดย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 🌲🇹🇭 Application แหล่งข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย 📲 สามารถดาวน์โหลดบนมือถือ ได้ทั้งในระบบ iOS และ Android หรือใช้งานผ่าน Chrome Browser พิมพ์ URL : greendigitallibrary.degp.go.th