หัวข้อข่าว
        วันที่ 1 มกราคม 2563 สวนพฤกษศาสตร์ฯ เปิดให้เข้าชมฟรี
รายละเอียด
       
วันที่ 1 มกราคม 2563 สวนพฤกษศาสตร์ฯ เปิดให้เข้าชมฟรี โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียมเข้าชม คิดเพียงค่ายานพาหนะ และรถรางบริการ