ลำดับที่
หัวข้อข่าว
จำนวนผู้เข้าชม
1
อ.ส.พ.จัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563(Last update 12/17/2020)
7
2
กระทรวงทรัพยากรฯ ยกระดับคุณภาพการดำเนินงาน เตรียมพร้อมส่งมอบ"ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2564" (Last update 12/17/2020)
12
3
อ.ส.พ. ร่วมกับ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม “เรื่องเล่ารอบจาน นวัตกิน....ในวันเมื่อข้าวหมดหม้อ..ภูมิปัญญาจากคนพื้นถิ่นเพื่อคนทั้งโลก”(Last update 12/14/2020)
10
4
ผอ.อ.ส.พ. ให้การต้อนรับ คณะผู้เข้าประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2563(Last update 12/9/2020)
11
5
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสวนพฤกษศาสตร์ จัดโครงการ “เยาวชนคนดีและรัฐวิสาหกิจร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาแห่งประเทศไทย” ครั้งที่ 3(Last update 12/9/2020)
8
6
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชมและมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้บริหารตลาดจริงใจ Farmers Market (Last update 11/24/2020)
11
7
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 10/2563 (Last update 11/16/2020)
13
8
ประธานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน เยี่ยมชมการอนุรักษ์พรรณไม้ไทย ภายในสวนพฤกษศาสตร์(Last update 11/3/2020)
12
9
ร่วมแสดงความยินดี 60 ปีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3(Last update 11/3/2020)
11
10
หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด ร่วมพิธีเปิดงาน Chiangmai Botanic Garden 2020(Last update 11/2/2020)
14
11
ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการบริหาร อ.ส.พ. ครั้งที่ 9/2563 (Last update 11/2/2020)
5
12
Thai PBS นำผู้ชมรายการสารคดี “เพื่อนหนูอยู่ป่า” เข้าร่วมกิจกรรมในสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/27/2020)
7
13
อ.ส.พ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อาณาจักรพืชและความหลากหลายของระบบนิเวศ (Last update 10/27/2020)
9
14
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 2/2563(Last update 10/19/2020)
6
15
ประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563(Last update 10/19/2020)
7
16
ผอ.อ.ส.พ. เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการศึกษารูปแบบองค์กรที่เหมาะสมกับภารกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์(Last update 10/19/2020)
3
17
อ.ส.พ. ร่วมพิธีจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563(Last update 10/14/2020)
5
18
อ.ส.พ. ร่วมกับโรงเรียนปริ้นส์รอยแยลส์วิทยาลัย จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2563(Last update 10/9/2020)
6
19
ทส. ประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Last update 10/9/2020)
6
20
ผอ.อ.ส.พ. เข้าร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครบรอบ 19 ปี(Last update 10/6/2020)
7
21
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 18 ปี(Last update 10/6/2020)
4
22
ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 1/2563(Last update 10/2/2020)
4
23
อ.ส.พ. จัดโครงการ KM Day Let’s Learn Together(Last update 9/30/2020)
5
24
จัดอบรมหลักสูตร “การถ่ายทอดแผนการจัดการความรู้และนวัตกรรมองค์การสวนพฤกษศาสตร์”(Last update 9/22/2020)
7
25
อ.ส.พ. ทางเข้าร่วมกิจกรรมและวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ รัชกาลที่ 5(Last update 9/22/2020)
5