เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะลุลี

Jasminum pubescens Willd.
มะลิซ่อม มะลิเลื้อย
OLEACEAE
ไม้พุ่มรอเลื้อย กิ่งก้านมีขนนุ่มสีน้ำตาล ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ หรือ 3 ใบ ใบย่อยรูปรีแกมไข่ ขนาดกว้าง 3-3.5 ซม. ยาว 5-6 ซม. ดอก สีขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือกิ่งด้านข้าง ช่อค่อนข้างแน่น กลีบรองดอก สีเขียว 5 กลีบ รูปขอบขนานแคบปลายแหลม มีขนนุ่มสีน้ำตาลคลุม กลีบดอกส่วนโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอด ยาว 2 ซม. ตอนปลายแยกเป็น 6-8 กลีบ ยาว 2 ซม. ดอกไม่มีกลิ่นหอม
มีถิ่นกำเนิดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศไทยพบทางภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ความสูงระดับน้ำทะเลจนถึง 200 ม. ปลูกได้ทั่วไป ออกดอกเกือบตลอดปี
ปลูกเป็นไม้ประดับได้ดี

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

10512 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Jasminum pubescens Willd. OLEACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: