ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง คือฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลของพรรณไม้ชนิดต่างๆ มาอัดเก็บไว้ในรูปแบบของตัวอย่างพรรณไม้แห้งด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน โดยตัวอย่างพืชถูกเก็บรวบรวมจากประเทศไทยเป็นหลัก แต่ก็มีตัวอย่างที่เก็บหรือได้รับการบริจาคหรือแลกเปลี่ยนมาจาก หอพรรณไม้อื่นทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อบรรลุเป้าหมายสูงสุดของการเป็นองค์การสวนพฤกษศาสตร์อันมีภารกิจที่จะเป็นแหล่งรวบรวมตัวอย่างและข้อมูลพรรณไม้เพื่อการศึกษา วิจัย และอนุรักษ์


        The Queen Sirikit Botanic Garden Herbarium (QBG) collects variety plant specimens mainly from Thailand and also from other neighboring countries through donating, giving and exchanging. The specimens are made through standard processes and keeping in cleaned rooms.

สืบค้นพรรณไม้

Specimen Search

QBG No.
Scientific name
Family name
Collector
Country
Province
Specimen type
Photo