เผยแพร่เมื่อ/created date: -

จำปีป่า

Paramichelia baillonii (Pierre) Hu
จำปาป่า จุมปี
MAGNOLIACEAE
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 40 ม. มีหมวกยอด กิ่งอ่อรมีรูระบายอากาศชัดเจน ใบเป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนานแกมรี กว้าง 5.8-8 ซม. ยาว 15-22 ซม. โคนใบมนสอบ ปลายใบแหลม ก้านใบยาว 2.5-3.5 ซม. ดอกสีขาวนวล กลิ่นหอมเย็น เมื่อตูมรูปรี กว้าง 0.5-0.6 ซม. ยาว 2-2.5 ซม. กลีบดอกประมาณ 14-18 กลีบ รูปขอบขนาน ส่วนโคนเรียวปลายแหลม ผลเป็นผลกลุ่ม ลักษณะเป็นก้อน รูปกลมรี ผิวมีจุดระบายอากาศทั่วไป กว้าง 4.5 ซม. ยาว 7 ซม. เปลือกหนา ภายในมีแกนชูรังไข่คล้ายก้างปลา เมล็ดสีแดงสด
จากอินเดีย พม่าจนถึงภูมิภาคอินโดจีน ในประเทศไทยพบขึ้นกระจายทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ ตามป่าดิบเขาและป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 600-1,200 ม.
เนื้อไม้ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนและเครื่องใช้ต่างๆ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2383 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: