เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

เล็บมือนาง

Quisqualis indica Linn.
จะมั่ง จ๊ามั่ง มะจีมั่ง ไท้หม่อง อะคอนิ่ง
COMBRETACEAE
ไม้เถาเนื้อแข็ง กิ่งอ่อนมีขนปกคลุม ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 4-6 ซม. ยาว 5-15 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ดอกสีแดง ชมพูจนถึงขาวอมเหลือง กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามซอกใบหรือปลายยอด กลีบรองดอกเชื่อมเป็นหลอด ยาว 3-8 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ รูปขอบขนานแกมรี ปลายมน ยาว 1-1.4 ซม. เกสรผู้ 10 อัน ผลรูปรีกว้าง 1.5 ซม. ยาว 3.5 ซม. มีสันตามยาว 5 สัน ภายในมี 1เมล็ด
มีถิ่นกำเนิดในเอเชียเขตร้อน สามารถปลูกได้ทั่วไป ออกดอกช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน
นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไป ทั้งต้นเป็นยาสมุนไพรใช้ขับพยาธิในเด็ก แก้ตานขโมย ดอกแห้งใช้ต้มดื่มแก้ท้องเสีย
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 4

-

6071 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: