เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

กล้วยหมูสัง

Uvaria grandiflora Roxb. ex Hornem
ย่านนมควาย
ANNONACEAE
ไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ กิ่งอ่อนมีขน สีน้ำตาลปกคลุม ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปขอบขนานแกมไข่กลับ กว้าง 8 ซม. ยาว 21 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบมน ดอก สีแดงถึงแดงเข้มแกม สีเหลืองอ่อนที่โคนกลีบ ออกเดี่ยวตามกิ่ง ใกล้ปลายยอด กลีบรองดอกรูปสามเหลี่ยมสีเขียวอ่อน ขนาด 2-3.2 ซม. กลีบดอก 6 กลีบ รูปขอบขนานถึงรูปไข่แคบ ขนาด 3-4 x 1-2 ซม. ปลายสอบ ถึงเป็นติ่งแหลม เกสรผู้จำนวนมาก สีเหลือง ผล กลุ่ม มีผลย่อย จำนวนมาก ผลย่อยทรงกระบอก มีเมล็ดจำนวนมาก

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 7

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: