เผยแพร่เมื่อ/created date: 17 Apr 2013

ปาหนันยูนาน

Goniothalamus cheliensis Hu
-
ANNONACEAE
ไม้ต้นสูง 5-7 เมตร ยอดและกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลเข้มหนาแน่น ใบเป็นใบเดี่ยวออกสลับ รูปหอกกลับ ถึงรูปรีแคบๆ ใบบางเหนียวคล้ายแผ่นหนัง กว้าง 16-22 ซม. ยาว50-75 ซม. มีขนสีน้ำตาลทั้งสองด้านโคนใบมนหรือรูปลิ่มกว้างๆ ปลายใบเรียวแหลมยาวคล้ายหาง เส้นใบ 26-33 คู่ ก้านใบยาว 2-3 ซม. ดอกมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตามต้น มี 2-4 ดอก ก้านดอกยาว 1-1.5 ซม. มีขนสีน้ำตาล กลีบเลี้ยงสีเขียว หนา มีขน จำนวน 3 กลีบ รูปไข่กว้าง ขนาดประมาณ 2.5-3 ซม. ปลายกลีบเลี้ยงแหลมเป็นติ่ง กลีบดอกสีเขียว หนา มีขน จำนวน 6 กลีบเรียงเป็น 2 ชั้นๆ ละ 3 กลีบ กลีบดอกชั้นนอก รูปรีถึงรูปไข่ กว้าง 3-4 ซม. ยาว 6-8 ซม. กลีบดอกชั้นใน รูปไข่ กว้าง 2-2.5 ซม. ยาว 3-3.5 ซม. เกสรเพศผู้จำนวนมากรวมกันเป็นกระจุกแน่นอยู่รอบเกสรเพศเมีย ผลเป็นผลกลุ่ม 10-15 ผล รูปทรงกระบอกแกมขอบขนาน ปลายเป็นติ่งแหลมอ่อน กว้าง 1.5-2 ซม.ยาว 4.5-10 ซม. สีน้ำตาลมีขน เมล็ดจำนวน 1-6 เมล็ด รูปทรงกระบอกแกมขอบขนานกว้าง 1-1.5 ซม.ยาว 2-3 ซม. สีน้ำตาลมีขน
พบกระจายทางตอนใต้ของประเทศจีน (ยูนนาน) ประเทศไทยพบ ในป่าดิบเขา ที่ระดับความสูงประมาณ 1,500 เมตร ออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม ติดผลช่วงเดือนกันยายน-มกราคม
เป็นพันธุ์ไม้หายาก (rare species)

P. Srisanga’s thesis

-

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: