เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

หญ้าอีเหนียว

Centotheca lappacea Desv.
-
POACEAE (GRAMINEAE)
หญ้าล้มลุก สูง 30-60 ซม. ข้อบวมพอง สีม่วง เกลี้ยง ใบรูปใบหอก กว้าง 1-2 ซม. ยาว 10-16 ซม. โคนใบสอบ ขอบมีขนสาก ปลายใบแหลม ผิวใบเกลี้ยง ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายกิ่ง ช่อดอกย่อยรูปใบหอกแกมรูปไข่ ออกเดี่ยวๆ เรียงสลับ ยาว 5-7 มม. กาบช่อย่อยล่าง รูปขอบขนานแกมรูปไข่ ยาว 2.5-2.7 มม. กาบช่อย่อยบน รูปขอบขนานแกมรูปใบหอก ยาว 3-3.5 มม. ปลายแหลม เกลี้ยง มีดอกย่อย 3 ดอก ดอกล่างสมบูรณ์เพศ กาบเนื้อบาง เกลี้ยง กาบล่างรูปใบหอก ยาว 4-4.2 มม. เนื้อบาง เกลี้ยง เส้นกาบ 7 เส้น กาบบนรูปคล้ายเรือ ยาว 3-3.2 มม. มีขนตอนปลายกาบบริเวณสันด้านข้าง เส้นกาบ 2 เส้น เกสรเพศผู้ 2-3 อัน ผลทรงรี สีน้ำตาลเข้ม ยาว 1-1.2 มม. ดอกบน 2 ดอก เป็นหมัน
Perennial tufted grass, 30-60 cm tall. Leaves simple, alternate, lanceolate or oblong, 10-15 by 2-2.5 cm. Inflorescence a panicle; spikelets oblong, dark green or purple. Caryopsis ellipsoid to oblong, black, 1-1.2 mm long. Flowering Nov.-Dec.
พบบริเวณชายป่า ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 600-800 เมตร ออกดอกและติดผล เกือบตลอดปี
-
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 206, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Books: Plant of Doi Nang Non page206 , Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2112 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: