เผยแพร่เมื่อ/created date: 16 Jan 2013

ปอตั๊บ

Firmiana kerrii (Craib) Kosterm.
STERCULIACEAE
ไม้ต้น สูง 10 เมตร ใบเดี่ยว ออกสลับ รูปฝ่ามือ กว้าง 14-16 ซม. ยาว 12-14 ซม. ขอบใบหยักเป็นพูตื้นๆ เส้นใบข้างนูนชัดเจน แผ่นใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ช่อดอกออกแน่นที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงเป็นพูลึกเกือบถึงฐาน กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ด้านนอกมีขน ด้านในเกลี้ยง รังไข่เกลี้ยง มี 5 ช่อง แยกกัน ผลแห้ง แก่แล้วแตก รูปขอบขนาน เมล็ด 2 เมล็ด รูปรี เรียบ
พบบริเวณเขาหินปูนที่เปิดโล่ง ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,100-1,300 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ติดผลเดือนมีนาคม-พฤษภาคม
-

พรรณไม้ดอยนางนอน หน้า 228

-

1489 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: