เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

เทียนดาราณี

Impatiens daraneenae Suksathan & Triboun
BALSAMINACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 30-60 ซม. ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่ กว้าง 2.5-8 ซม. ยาว 5-8 ซม. ดอกขาวหรือสีชมพูอ่อน เดือยสีเหลือง กลีบคู่ข้างสีขาว มีีแต้มสีม่วงทางปลายกลีบ และมีจุดสีเหลืองที่คอหลอดกลีบดอก ก้านดอกยาวประมาณ 0.7 ซม. ผลยาว 1.2-1.5 ซม. ออกดอกเดือน ต.ค.-ม.ค.
Herbs 30-60 cm tall. Leaves simple, alternate, ovate, 5-8 by 2.5-8 cm. Flowers whitish or pale pink with yellow spur; lateral petals white, with purple tint toward apex and yellow dotted at throat; pedicel ca. 0.7 cm long. Fruits 1.2-1.5 cm long. Flowering Oct.-Jan.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1373 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: