เผยแพร่เมื่อ/created date: 6 Sep 2015

ลูกคล้าย

Ficus ischnopoda Miq.
MORACEAE
ไม้พุ่ม สูง 0.8-3 ม. มียางขาว ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน รูปใบหอกกลับ ไข่กลับ หรือรูปแถบ กว้าง 2-6 ซม. ยาว 12-18 ซม. หูใบด้านข้าง ผลแบบมะเดื่อ ออกที่ซอกใบ รูปไข่กลับ หรือรูปผลแพร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.3-2 ซม. มีก้าน เมื่อสุกสีแดงเข้ม สีม่วงเข้ม ถึงดำ ออกดอกตลอดปี
Shrubs 0.8-3 m tall with white latex. Leaves simple, spiral, oblanceolate, obovate or linear, 12-18 by 2-6 cm; stipules lateral. Figs axillary, obovoid or pyriform, 1.3-2 cm in diam., pedunculate, dark red, dark purple to black when ripe. Flowering throughout the year.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

1816 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
2 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
3 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
4 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
5 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
6 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
7 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
8 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
9 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
10 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
11 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
12 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
13 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
14 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
15 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
16 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
17 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
18 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
19 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
20 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
21 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
22 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
23 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
24 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
25 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
26 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
27 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
28 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
29 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
30 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
31 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
32 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
33 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
34 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
35 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
36 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
37 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
38 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
39 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
40 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
41 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
42 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
43 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
44 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
45 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
46 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
47 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
48 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
49 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
50 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
51 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
52 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
53 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
54 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
55 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
56 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
57 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
58 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
59 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
60 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
61 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
62 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
63 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
64 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
65 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
66 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
67 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
68 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
69 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
70 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
71 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
72 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
73 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
74 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
75 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
76 Ficus ischnopoda Miq. MORACEAE
77 Ficus ischnopoda Miq. Duea Hin MORACEAE
78 Ficus ischnopoda Miq. Luk khlai MORACEAE
79 Ficus ischnopoda Miq. Luk khlai MORACEAE
80 Ficus ischnopoda Miq. Ma not nam MORACEAE
81 Ficus ischnopoda Miq. Se Loe co MORACEAE
82 Ficus ischnopoda Miq. Ta khue thi, Duea tia MORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: