เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ขางหัวหมู

Miliusa velutina (Dunal)Hook.f. & Thoms.
หางรอก
ANNONACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูง 7-15 เมตร ใบ เดี่ยว รูปไข่กว้างหรือ ไข่กลับ กว้าง 7-13 ซม. ยาว 8-20 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมนหรือ หยักเว้าเล็กน้อย ดอก เดี่ยวหรือเป็นช่อห้อยลงตามปลายยอดหรือกิ่ง ก้านดอกยาว 5-8 ซม. กลีบรองดอกขนาดเล็ก 3 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบ สีเขียวอมเหลือง เรียงเป็น 2 วง กลีบดอกวงนอกคล้าย กลีบรองดอก กลีบดอกวงในรูปไข่ ขนาด 6-8 มม. เมื่อบานขอบกลีบ จะม้วนไปทางด้านหลัง ผิวด้านนอกมีขนปกคลุมหนาแน่น ด้านในเกลี้ยง เกสรผู้มีจำนวนมากเรียงเป็นวงรอบเกสรเมีย ผล เป็นกลุ่ม 5-15 ผล ทรงกลมหรือรูปไข่ ขนาด 1-1.5 ซม. เมื่อสุกสีแดงจัด
Deciduous tree, 7-15 m high; branches spacey. Leaves simple, broadly ovate to obovate, 8-20 cm long by 7-13 cm wide; base rounded to slightly cordate; apex acute. Inflorescence solitary or in short raceme, axillary and terminal. Flowers yellowish-green; pedicel 5-8 cm long; calyx 3, small, ca 2 mm long; corolla 6, arranged in 2 whorls, outer petals similar to sepals, inner petals ovate, 6-8 mm wide, curved outward, densely hairy outside, glabrous inside; stamens numerous, arranged around the ovary. Fruit aggregate, monocarps 5-15, globose to ovoid, 1-1.5 cm, turn red when mature.
อินเดียถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้และอินโดนีเซีย ประเทศไทยพบทุกภาค ตามป่าผลัดใบ ที่ระดับความสูงถึง 450 เมตร ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมีนาคม-มิถุนายน
India, Southeast Asia to Indonesia. In Thailand, found throughout the country in deciduous forests, up to elevations of 450 m. Flowering and fruiting from March to June.
เนื้อไม้ใช้ทำไม้ค้ำ เกวียน และด้ามเครื่องมือ เกษตร ผลรับประทานได้
The wood is good for construction projects, carts and agricultural tools.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

5459 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: