เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

คัดเค้า

Oxyceros horridus Lour.
คัดเค้าเครือ คัดเค้าหนาม พญาเท้าเอว เค็ดเค้า หนามลิดเค้า
RUBIACEAE
ไม้รอเลื้อยหรือไม้พุ่มขนาดกลาง ปลายกิ่งก้าน มีสีเขียว มีหนามโค้งแข็งเป็นคู่ตามข้อ ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปรี แกมขอบขนาน กว้าง 4-5 ซม. ยาว 6-12 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ดอก สีขาวนวลแกมเหลือง กลิ่นหอมแรงในตอนกลางคืน ออกเป็นกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกส่วนโคนเชื่อมกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เมื่อบานขนาดผ่าศูนย์กลาง 1.5-2 ซม. เกสรผู้ 5 อัน เกสรเมียรูปกระสวย สีขาว ผล กลมรี สีเขียว เมื่อแก่สีดำ ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1-1.5 ซม. ส่วนก้นนูนเป็นวง เมล็ดขนาดเล็ก มีจำนวนมาก
มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาฟริกาเขตร้อน ออกดอกเดือนธันวาคม-มกราคม
เป็นพรรณไม้ดอกหอม รากมีรสฝาด แก้ไข้ และเลือดออกตามไรฟัน ผลมีสารจำพวกไตรเทอร์ปีน มีฤทธิ์เบื่อปลา
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 3

-

3184 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: