เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Nov 2013

จำแจ้

Ardisia villosa Roxb.
พังกระสาหิน พิรังกาสา กำลังช้างเผือก
MYRSINACEAE
ไม้พุ่ม สูง 0.58-1 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปรีหรือรูปรีแกมหอก กว้าง 1.5-7 ซม. ยาว 4-20 ซม. โคนใบสอบ ปลายใบแหลมหรือเป็นติ่ง ขอบใบหยักเล็กน้อย และมีต่อมบริเวณรอยหยัก ดอกสีขาวแกมชมพูถึงชมพู ออกเป็นช่อ ก้านดอกยาว 5-10 ซม. ดอกบานเต็มที่กว้าง 5-7 มม. กลีบดอกมี 5 กลีบ ส่วนโคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 5 แฉก รูปไข่กว้าง เกสรผู้ 5 อัน เรียงชิดกันล้อมรังไข่ไว้ภายใน ผลเป็นผลสดรูปกลม เมื่อสุกเป็นสีแดงเข้ม ขนาด 5-7 มม.
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณป่าดิบ ป่าเบญจพรรณ หรือเขาหินปูน ที่ระดับความสูง 350-1,500 ม. ออกดอกเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
ใช้เป็นยาทั้งภายในและภายนอก รากใช้แก้ไข้ ใบใช้แก้ไอ

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5,หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:70

-

2506 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: