เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หญ้ามวนฟ้า

Cynoglossum lanceolatum Forssk.
-
BORAGINACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 1-1.5 ม. ใบเป็นใบเดี่ยว รูปหอกหรือแกมขอบขนาน ขนาดไม่เท่ากัน ใบช่วงบนใกล้ยอด มีขนาดเล็ก ใบที่โคนต้นมีขนาดใหญ่กว้าง โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ผิวใบมีขนทั้งสองด้าน โดยเฉพาะด้านล่างตามเส้นใบ ดอกสีม่วงหรือแกมน้ำเงิน ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ช่อดอกม้วนงอ กลีบรองดอก โคนเชื่อมติดกันรูปกรวย ปลายแยกเป็นแฉกรูปไข่ กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่ ขนาดดอกบานกว้าง 3-4 มม. เกสรผู้สั้น อับเรณูรูปไข่กว้าง ก้านเกสรเมียสั้นมาก ผลรูปไข่ค่อนข้างแบน ยาว 1.5-2 มม.
พบขึ้นกระจายในทวีปเอเชียและแอฟริกา ในประเทศไทยพบที่ระดับความสูง 1,500-2,500 ม. ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
มีรูปทรงและดอกสวยงาม สีแปลกตา สามารถนำมาพัฒนาเป็นไม้ดอกได้

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2477 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: