เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

กระจับนก

Euonymus cochinchinensis Pierre
มะดะ คอแห้ง
CELASTRACEAE
ไม้ต้น สูง 6-10 ม. ใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามเป็นคู่ กว้าง 2.5-7 ซม. ยาว 1.6-4.5 ซม. รูปรีแกมขอบขนาน โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยง เส้นใบไม่ชัดเจน ก้านใบยาว 3-8 มม. ดอกสีเหลืองถึงชมพูแดง ออกเป็นช่อตามซอกใบ แกนช่อยาว 3-10.5 ซม. ดอกกว้าง 1-2 ซม. ก้านดอกยาว 3-5 ซม. กลีบดอก 5 กลีบ ขอบจักเป็นฝอย ส่วนฐานแผ่เป็นจานกลมนูน ขนาด 3 มม. ก้านเกสรผู้ยาว 2 มม. จำนวน 5 อัน ผลรูปทรงป้อม ปลายเว้าเป็น 5 พู แต่ละพูขนาด 1 ซม. ตอนบนเว้าเป็นแอ่ง เมล็ดรูปรี ปลายมนทั้งสองด้าน ยาว 5-6 มม.
พบในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณริมห้วยหรือป่าดิบชื้นที่ระดับความสูง 300-800 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
เปลือกแช่ในแอลกอฮอล์ดื่มก่อนอาหารทำให้เจริญอาหาร
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5, หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 5, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2134 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: