เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

ผักคาวตอง

Houttuynia cordata Thunb.
ผักก้านตอง ผักเข้าตอง ผักคาวทอง พลูแก
SAURURACEAE
พืชล้มลุกทอดเลื้อยไปตามพื้นดิน สูง 30-50 ซม. ใบเป็นใบเดี่ยว แผ่นใบแผ่ โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบแหลมเป็นติ่ง ยาว 4-7 ซม. ผิวใบด้านบนเรียบสีเขียวเข้ม ด้านล่างมีขนตามเส้นใบ โคนก้านใบแผ่เป็นปีกแคบ ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่ออัดกันแน่น มีใบประดับสีขาวนวลรูปขอบขนานแกมรูปไข่ ขนาดไม่เท่ากัน ช่อดอกยาวประมาณ 1.5 ซม. เมื่อติดผลจะเจริญยาวขึ้นได้ถึง 2.5-5 ซม. กลีบรองดอกและกลีบดอกลดรูป เกสรผู้ 3 อัน เมล็ดขนาดเล็ก ค่อนข้างกลม
Houttuynia cordata is a perennial herb with rhizome, 20 – 60 cm tall. Leaves simple, alternate, broadly heartshaped. Flowers are greenish-yellow, which on a terminal spike, with 4 – 6 large white basal bracts. Fruits are small, dehiscent. Flowering in April – September. It can be propagated by seed or stem division.
พบในจีน ไทย ถึงญี่ปุ่น ขึ้นกระจายตามที่ชื้นแฉะที่ใกล้ระดับน้ำทะเลจนถึง 1,700 ม. ออกดอกและติดผลช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม
ใบรับประทานสดเป็นฝัก และมีสรรพคุณทางสมุนไพร ใช้ผสมตัวยารับประทานแก้โรคไต และใช้เป็นเครื่องสำอาง
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5, หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

7191 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
2 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
3 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
4 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
5 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
6 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
7 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
8 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
9 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
10 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
11 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
12 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
13 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
14 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
15 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
16 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
17 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
18 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
19 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
20 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
21 Houttuynia cordata Thunb. SAURURACEAE
22 Houttuynia cordata Thunb. Kao Tong SAURURACEAE
23 Houttuynia cordata Thunb. Kaw Tong SAURURACEAE
24 Houttuynia cordata Thunb. Khao Tong SAURURACEAE
25 Houttuynia cordata Thunb. Khao tong. SAURURACEAE
26 Houttuynia cordata Thunb. Lha ku ling (Karen-Chiang Mai) SAURURACEAE
27 Houttuynia cordata Thunb. Phak Khao Thong, ผักคาวตอง; Kat Cho, กัดจอ (Hmong) SAURURACEAE
28 Houttuynia cordata Thunb. Phak Khao Thong, ผักคาวตอง; Kat Cho, กัดจอ (Hmong) SAURURACEAE
29 Houttuynia cordata Thunb. Phak Khao Thong, ผักคาวตอง; Yao Chao Neng, เย้าเจ่าเหน่ง (Hmong) SAURURACEAE
30 Houttuynia cordata Thunb. Phak khao tong SAURURACEAE
31 Houttuynia cordata Thunb. Phak khao tong SAURURACEAE
32 Houttuynia cordata Thunb. phak khao tong SAURURACEAE
33 Houttuynia cordata Thunb. Phak khao tong SAURURACEAE
34 Houttuynia cordata Thunb. phak khoa thong SAURURACEAE
35 Houttuynia cordata Thunb. Plu Kaow, Phak Khao Tong SAURURACEAE
36 Houttuynia cordata Thunb. Plu Kow, Kow tong (พลูตอง, คาวตอง) SAURURACEAE
37 Houttuynia cordata Thunb. คาวตอง SAURURACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: