เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Nov 2015

สายน้ำผึง

Lonicera japonica Thunb.
Japanese Honeysuckle
CAPRIFOLIACEAE
ไม้กิ่งเลื้อย ยอดอ่อนมีขนนุ่ม ใบเป็นใบเดี่ยว รูปไข่ถึงรูปหอก กว้าง 2-4 ซม. ยาว 3-8.5 ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้น ผิวใบมัน สีเขียวเข้ม ดอกสีขาวหรือสีครีมมีกลิ่นหอม เมื่อแก่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง ออกเป็นกระจุกที่ซอกใบและปลายกิ่ง กลีบดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ยาวประมาณ 2.5 ซม. ปลายแยกเป็น 5 กลีบ ไม่เท่ากัน เป็นกลีบบน 4 กลีบ กลีบล่าง 1 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน ยาวพ้นกลีบดอก ผลเป็นผลสดรูปกลม ขนาด 0.6-0.7 ซม. เมื่อสุกมีสีดำ
พบในประเทศญีปุ่น ปัจจุบันนิยมปลูกกันแพร่หลายในเขตร้อน ออกดอกตลอดปี
ใช้เป็นไม้ประดับและยังเป็นสมุนไพร รักษาฝี แผลเปื่อยตามผิวหนัง ดอกชาวจีนใช้แก้เหงือกอักเสบ แผลหนอง
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 5

-

2538 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: