เผยแพร่เมื่อ/created date: -

สิงโตหลอดไฟ

Bulbophyllum odoratissimum (Sm.) Lindl. ex Wall.
-
ตุ่มสิงโต, สิงโตคอยาว, สิงโตโคมไฟ, สิงโตโคมไฟเล็ก, เอื้องขนตาสิงโต
ORCHIDACEAE
กล้วยไม้อิงอาศัย สูง 2-5 ซม. มีไหล ลำลูกกล้วย รูปทรงกระบอก สีเหลือง มีสันเหลี่ยม ใบ รูปขอบขนาน กว้าง 0.8-1 ซม. ยาว 4-5 ซม. จำนวน 1 ใบต่อลำลูกกล้วย ดอก ออกเป็นช่อจากโคนกอ ยาว 6-8 ซม. ดอกย่อยเรียงแน่น ที่ปลาย ช่อเป็นทรงกลม ขนาด 2 ซม. กลีบเลี้ยงสอบเรียว สีขาว ปลายกลีบแต้มสีเหลืองหรือสีส้ม กลีบดอกขนาดเล็กค่อนข้างใส กลีบปากสีส้มอมแดง มีกลิ่นหอม
Epiphyte 2 – 5 cm tall, with rhizome; pseudobulb terete, yellow. Leaves 1, oblong, 0.8 – 1 cm wide, 4 – 5 cm long. Inflorescence arising from base of pseudobulb, 6 – 8 cm long, dense flowered, umbellate, 2 cm in diam. Flowers fragrant; sepals white with yellow or orange apex, narrow lanceolate; petals small; lip reddish-orange.
พบทั่วประเทศ ตามป่าดิบเขา ออกดอกช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม. การกระจายพันธุ์: อินเดีย จีนตอนใต้ และเอเชียตะวันออก เฉียงใต้
Widely distributed throughout Thailand in hill evergreen forest. Flowering in May – July. Distribution: India, Southern China and Southeastern Asia.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 6

-

4101 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: