เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Aug 2016

ข่า

Alpinia galanga (L.) Willd.
ข่าหยวก , ข่าหลวง
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 1.5-2 ม. เหง้าใต้ดินมีข้อและปล้องชัดเจน ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน หรือรูปใบหอก กว้าง 6-9 ซม. ยาว 20-40 ซม. ปลายใบแหลม ฐานใบรูปลิ่ม ดอก สีขาวครีมอมเขียว ออกเป็นช่อตั้ง ยาวได้ถึง 25 ซม. กลีบรองดอกสีเขียวอ่อน โคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 3 แฉก กลีบดอก 3 กลีบ โคนเชื่อมกัน กลีบปากแผ่รูปไข่กว้าง สีขาวครีมมีเส้นสีม่วงแดงเป็นทาง เกสรผู้ สีเหลืองอ่อน ยื่นพ้นกลีบดอกชัดเจน ผล รูปทรงกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่มีสีแดง

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
2 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
3 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
4 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
5 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
6 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
7 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
8 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
9 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
10 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
11 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
12 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
13 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
14 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
15 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
16 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
17 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
18 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
19 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
20 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
21 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
22 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
23 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
24 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
25 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
26 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
27 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
28 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
29 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
30 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
31 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
32 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
33 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
34 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
35 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
36 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
37 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
38 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
39 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha ZINGIBERACEAE
40 Alpinia galanga (L.) Willd. kha ZINGIBERACEAE
41 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha ZINGIBERACEAE
42 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha ZINGIBERACEAE
43 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha ZINGIBERACEAE
44 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha ZINGIBERACEAE
45 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha ZINGIBERACEAE
46 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha ZINGIBERACEAE
47 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha luang ZINGIBERACEAE
48 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha, Kha luang ZINGIBERACEAE
49 Alpinia galanga (L.) Willd. khaa ZINGIBERACEAE
50 Alpinia galanga (L.) Willd. Khia Khu ZINGIBERACEAE
51 Alpinia galanga (L.) Willd. Lha ZINGIBERACEAE
52 Alpinia galanga (L.) Willd. Ton Kha ZINGIBERACEAE
53 Alpinia galanga (L.) Willd. ข๑ (Kha) ZINGIBERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: