เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Aug 2016

ข่า

Alpinia galanga (L.) Willd.
ข่าหยวก , ข่าหลวง
ZINGIBERACEAE
ไม้ล้มลุก สูง 1.5-2 ม. เหง้าใต้ดินมีข้อและปล้องชัดเจน ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปรีแกมขอบขนาน หรือรูปใบหอก กว้าง 6-9 ซม. ยาว 20-40 ซม. ปลายใบแหลม ฐานใบรูปลิ่ม ดอก สีขาวครีมอมเขียว ออกเป็นช่อตั้ง ยาวได้ถึง 25 ซม. กลีบรองดอกสีเขียวอ่อน โคนเชื่อมกัน ปลายแยกเป็น 3 แฉก กลีบดอก 3 กลีบ โคนเชื่อมกัน กลีบปากแผ่รูปไข่กว้าง สีขาวครีมมีเส้นสีม่วงแดงเป็นทาง เกสรผู้ สีเหลืองอ่อน ยื่นพ้นกลีบดอกชัดเจน ผล รูปทรงกลม ขนาดประมาณ 1 ซม. ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่มีสีแดง
Perennial rhizomatous herb, 1.5-2 m high. Leaves simple, alternate, elliptic-oblong to lanceolate, 20-40 cm long by 6-9 cm wide; base cuneate; apex acute. Inflorescence terminal raceme, up to 25 cm long. Flowers greenish-white; calyx pale green, united with 3 apicular lobes, corolla 3, united at base; labellum broadly ovate, creamy white with purplish red streaks; stamen pale yellow, exserted. Fruit capsule, red, globose, ca 1 cm.
ส่วนใหญ่พบเป็นพืชปลูกในไทย พบตามธรรมชาติในป่าทุ่งหญ้า หรือป่าเบญจพรรณ ที่ระดับ 100-1,300 ม. จากระดับน้ำทะเล ต่างประเทศพบบริเวณจีน อินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถึงอินโดนีเซีย
India, throughout Southeast Asia and Indonesia.
นิยมนำมาปลูกเพื่อเป็นอาหารและยารักษาโรค เหง้าต้มเอาน้ำดื่มช่วยขับลม บรรเทาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ ขับลม และแก้บิด เหง้าสดตำผสมเหล้าโรง ใช้ทารักษาโรคผิวหนังที่เกิดจาก เชื้อรา เช่น กลาก เกลื้อน ทารอบฟกช้ำลดอาการบวม
Widely cultivated for food and herbal medicine. Decoction from rhizome use to cure carminative and antiflatulent. Fresh rhizome crusher with 28% alcohol use for antifungal such as tinea versicolor and ringworm.

7, หนังสือพรรณไม้ภูสวนทราย:121, การใช้ประโยชน์พืชวงศ์ขิงในประเทศไทย:27

-

1853384 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
2 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
3 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
4 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
5 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
6 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
7 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
8 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
9 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
10 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
11 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
12 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
13 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
14 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
15 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
16 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
17 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
18 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
19 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
20 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
21 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
22 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
23 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
24 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
25 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
26 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
27 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
28 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
29 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
30 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
31 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
32 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
33 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
34 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
35 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
36 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
37 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
38 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
39 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
40 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
41 Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE
42 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha ZINGIBERACEAE
43 Alpinia galanga (L.) Willd. kha ZINGIBERACEAE
44 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha ZINGIBERACEAE
45 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha ZINGIBERACEAE
46 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha ZINGIBERACEAE
47 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha ZINGIBERACEAE
48 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha ZINGIBERACEAE
49 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha ZINGIBERACEAE
50 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha luang ZINGIBERACEAE
51 Alpinia galanga (L.) Willd. Kha, Kha luang ZINGIBERACEAE
52 Alpinia galanga (L.) Willd. khaa ZINGIBERACEAE
53 Alpinia galanga (L.) Willd. Khia Khu ZINGIBERACEAE
54 Alpinia galanga (L.) Willd. Lha ZINGIBERACEAE
55 Alpinia galanga (L.) Willd. Po na (Karen-Chiang Mai) ZINGIBERACEAE
56 Alpinia galanga (L.) Willd. Ton Kha ZINGIBERACEAE
57 Alpinia galanga (L.) Willd. ข๑ (Kha) ZINGIBERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: