เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ซุ้มกระต่าย

Blinkworthia lycioides Choisy
มุ้งกระต่าย , ยาจีน
CONVOLVULACEAE
ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูง 50-120 ซม. ใบ เดี่ยว รูปขอบขนาน กว้าง 7-10 มม. ยาว 10-30 มม. โคนใบสอบเรียว ปลายใบมน ขอบใบเรียบ ท้องใบมีขนนุ่ม ก้านใบยาว 2-3 มม. ดอก สีเขียว ถึงสีครีม ออกเดี่ยวตามซอกใบ ก้านดอกยาว 5-7 มม. กลีบรองดอก 5 กลีบ ยาว 7-8 มม. กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอดรูประฆัง ยาว 2-2.5 ซม. ปลายพับออกเป็น 5 แฉก เกสรผู้ 5 อัน อยู่ภายใน หลอดดอก เกสรเมีย 1 อัน ปลายแยกเป็น 2 แฉก ผล เป็นผลสด รูปกระสวย มีกลีบเลี้ยงติดอยู่ที่ฐาน เมล็ด 2-4 เมล็ด

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 7

1695 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: