เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ส้านช้าง

Dillenia pentagyna Roxb.
มะส้านแข็ง ส้านนกเปล้า ส้านหิ่ง ส้านนา ส้านน้อย
DILLENIACEAE
ไม้ต้นผลัดใบ สูงได้ถึง 25 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรอบกิ่ง รูปไข่กลับ กว้าง 10-20 ซม. ยาว 20-50 ซม. เส้นใบขนานชัดเจน หลังใบเกลี้ยง ท้องใบมีขนสากประปราย ขอบใบหยักตื้นๆ ดอก สีเหลือง มีกลิ่นหอม ออกเป็นกระจุก 2-10 ดอกตามกิ่ง ดอกบานเต็มที่ กว้าง 2.5-3 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปไข่ กลีบนอก 2 กลีบ มีขนาดใหญ่กว่าอีก 3 กลีบด้านใน กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ หลุดร่วงง่าย เกสรผู้สีเหลือง จำนวนมากและแบ่งเป็น 2 ชั้น วงใน มีขนาดใหญ่กว่า และปลายโค้งออก ผล รูปค่อนข้างกลม ขนาด 1.5-2 ซม. แก่จัดออกสีเหลืองหรือสีส้ม

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 7, ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

2294 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: