เผยแพร่เมื่อ/created date: -

หยาดน้ำค้าง

Drosera indica L.
หญ้าน้ำค้าง
DROSERACEAE
พืชล้มลุก ลำต้นอ่อนทอดไปตามพื้นดิน ส่วนยอดชูตั้งขึ้น ใบ เดี่ยว รูปแคบเรียว ยาว 2.5-6.5 ซม. มีขนปกคลุมชัดเจน ปลายใบม้วนงอ ตอนปลายเป็นตุ่มใสภายในมีน้ำเมือก เหนียว ดอก สีม่วงหรือชมพู ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด ยาว 5-15 ซม. ดอกบาน กว้าง 0.5 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ ด้านนอกมีขน กลีบดอก 5 กลีบ เกสรผู้ 5 อัน ก้านเกสรเมีย 3 อัน ผล รูปขอบขนานขนาดเล็ก แก่แล้วแตกเป็น 3 พู
Small perennial, prostrate herb, shoots erected. Leaves simple, narrowly oblong, 2.5-6.5 cm, prominent with sticky glandular hairs. Inflorescence axillary or terminal panicle, 5-15 cm high, flowers densely near the top. Flowers purple to pink, 5 mm across; sepals 5, oblong; petals 5, broadly obovate; stamens 5, free. Fruit capsule, oblong, minute, dehiscent.
พบกระจายทั่วไปในเขตร้อน ของทวีปอาฟริกา เอเชียและออสเตรเลีย ในประเทศไทยพบตาม ทุ่งหญ้า ในพื้นที่เปิดทั่วประเทศ ที่ระดับความสูงได้ถึง 1,200 เมตร
In tropical regions, from Africa to Asia and Australia. In Thailand, frequent on open moist sandy soil, from the lowlands up to elevations of 1,200 m.
ทั้งต้นใช้แก้กลากเกลื้อน ขับพยาธิและแก้ ตับอักเสบ
Whole plant is used to treat skin diseases.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

6327 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: