เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ต้างเขา

Heteropanax fragrans (Roxb. ex DC.) Seem.
พระเจ้าร้อยท่า ตู๊เจ้าร้อยท่า อ้อยช้าง
ARALIACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 8 เมตร ลำต้นมีหนามทั่วไป ใบ เป็นใบประกอบ แบบขนนก ใบย่อยรูปไข่หรือรูปรี กว้าง 2-3 ซม. ยาว 6-8 ซม. ใบอ่อนมีขนรูปดาว ใบแก่ผิวเกลี้ยง ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ดอก สีเหลืองอมเขียว ออกเป็นช่อ ขนาดใหญ่จากปลายกิ่ง ยาวประมาณ 50 ซม. แตกแขนงเป็นช่อย่อย รูปทรงกลม มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกย่อย 5 กลีบ รูปไข่ ปลายกลีบแหลม เกสรผู้จำนวน 5 อัน ยาวพ้นกลีบดอก ก้านเกสรเมีย มี 2 อัน ผล ลักษณะเป็น 2 พู แบน รูปเกือบกลม ขนาดกว้างถึง 8 มม. มีขนสีแดง รูปดาว มี 2 เมล็ด
Shrub or small tree, up to 8 m high; stem sparse with spines. Leaves bipinnate; leaflets ovate to elliptic, 6-8 cm long by 2-3 cm wide; base cuneate; apex acute; margin entire, glabrescent. Inflorescence large terminal panicle, umbel-globose, ca 50 cm long, many flowered. Flowers greenish yellow; corolla 5, ovate with acute teeth; stamens 5, exserted; styles 2. Fruit subspherical, compressed laterally, didymous, up to 8 mm wide, covered with stellate red hairs. Seeds 2.
อินเดีย จีนตอนใต้ และเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศไทยพบเกือบทุกภาค บริเวณป่าดิบชื้น ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
India, Southern China to Southeast Asia. In Thailand, found throughout the country. Flowering from February to March.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

-

1066 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: