เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ต้างเขา

Heteropanax fragrans (Roxb. ex DC.) Seem.
พระเจ้าร้อยท่า ตู๊เจ้าร้อยท่า อ้อยช้าง
ARALIACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 8 เมตร ลำต้นมีหนามทั่วไป ใบ เป็นใบประกอบ แบบขนนก ใบย่อยรูปไข่หรือรูปรี กว้าง 2-3 ซม. ยาว 6-8 ซม. ใบอ่อนมีขนรูปดาว ใบแก่ผิวเกลี้ยง ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ดอก สีเหลืองอมเขียว ออกเป็นช่อ ขนาดใหญ่จากปลายกิ่ง ยาวประมาณ 50 ซม. แตกแขนงเป็นช่อย่อย รูปทรงกลม มีดอกย่อยจำนวนมาก ดอกย่อย 5 กลีบ รูปไข่ ปลายกลีบแหลม เกสรผู้จำนวน 5 อัน ยาวพ้นกลีบดอก ก้านเกสรเมีย มี 2 อัน ผล ลักษณะเป็น 2 พู แบน รูปเกือบกลม ขนาดกว้างถึง 8 มม. มีขนสีแดง รูปดาว มี 2 เมล็ด

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 7, หนังสือไม้ต้นในสวนพฤกษศาสตร์

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: