เผยแพร่เมื่อ/created date: 26 Oct 2014

ไมยราบ

Mimosa pudica L.
กระทืบยอด หญ้าปันยอด หนามหญ้าราบ กะหงับ
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ล้มลุกแผ่คลุมพื้นดิน สูงได้ถึง 1 เมตร ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ใบย่อยชั้นแรก 2 หรือ 4 คู่ ยาว 2.5-6 ซม. ใบย่อยชั้นรอง 12-25 คู่ รูปขอบขนานโค้ง กว้าง 1.3-2 มม. ยาว 5-11 มม. ดอก สีม่วงแกมชมพู ออกเป็นช่อกลมที่ซอกใบ ขนาดประมาณ 1 ซม. ก้านช่อดอกยาว 2.5-3.8 ซม. กลีบรองดอก เล็กมาก กลีบดอกคล้ายเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 4 กลีบ ยาว 1.9-2.3 มม. เกสรผู้ 4 อัน รังไข่เกลี้ยง ผล เป็นฝักแบนรูปขอบขนาน ออกติดกันเป็นกระจุกกลม มีข้อปล้องชัดเจน ตะเข็บข้าง มีขนแข็ง
Low and often prostrate herb, up to 1 m high. Leaves subdigitate compound; pinnae 2 or 4 pairs, 2.5-6 cm long; leaflets 12-25 pairs per pinna, oblong to subfalcate, 5-11 mm long by 1.3-2 mm wide. Inflorescence pedunculate heads, in the axils of the distal leaves, ca 1 cm across; peduncle 2.5-3.8 cm long. Flowers pink-purplish; calyx inconspicuous; corolla 4, narrowly companulate, 1.9-2.3 mm long; stamens 4; ovary glabrous. Pod clustered, flattened, oblong, segmented at maturity, with setose margins. Seeds many, small.
พบกระจายทั่วไปในเขตร้อน ประเทศไทยพบได้ทั่วทุกภาค เป็นวัชพืชขึ้นได้ในที่ชื้นแฉะ และข้างทางเปิดโล่ง ออกดอกตลอดปี
Widely distributed throughout tropical regions. In Thailand, found throughout the country. Considered a weed in the wetland and open areas. Flowering all year round.
ต้น ขับปัสสาวะ สารสกัดทั้งต้นด้วยแอลกอฮอล์ สามารถลดน้ำตาลในเลือดของสัตว์ทดลองได้
The whole plant used as a diuretic. The alcohol extraction has a positive hypoglycemic effect in animal testing.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-
ราก ต้มดื่มเข้ายาแก้ริดสีดวงทวาร ต้มดื่มบำรุงร่างกาย ต้มดื่มแก้นิ่ว ราก และใบ ต้มดื่มลดความดัน ทั้งต้น เข้ายาต้มอาบหลังคลอด และรมฝี ต้มอาบแก้ปวดเมื่อย ต้มดื่มแก้โรคกระเพาะ เข้ายาต้มดื่มแก้ปวดข้อ ต้มแก้คอพอก (2) ทั้งต้น ใช้เดี่ยว หรือใช้ร่วมกับยาอื่น ต้มดื่มแก้นิ่ว ทั้งต้น ต้มดื่มแก้ไอ ราก ต้มดื่มแก้นิ่ว (3) ราก แช่น้ำให้เด็กอาบแก้ไข้ ต้มดื่มเป็นยาถ่ายพยาธิ แก้หน้ามืด ทั้งต้น ต้มดื่มแก้นิ่ว ต้มห่มแก้ปวดเมื่อย แก้แมลงกัดต่อย ต้มดื่มแก้ไอ แก้ปวดหัว แก้ตาพล่ามัว แก้ปวดท้อง ช่วยหญิงท้องให้คลอดง่าย ต้มอาบแก้คัน (4) ทั้งต้น ขับปัสสาวะ แก้ไตพิการ แก้กษัย(- )

1473283 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Mimosa pudica L. FABACEAE
2 Mimosa pudica L. FABACEAE
3 Mimosa pudica L. FABACEAE
4 Mimosa pudica L. FABACEAE
5 Mimosa pudica L. FABACEAE
6 Mimosa pudica L. FABACEAE
7 Mimosa pudica L. FABACEAE
8 Mimosa pudica L. FABACEAE
9 Mimosa pudica L. FABACEAE
10 Mimosa pudica L. FABACEAE
11 Mimosa pudica L. FABACEAE
12 Mimosa pudica L. FABACEAE
13 Mimosa pudica L. FABACEAE
14 Mimosa pudica L. FABACEAE
15 Mimosa pudica L. FABACEAE
16 Mimosa pudica L. FABACEAE
17 Mimosa pudica L. FABACEAE
18 Mimosa pudica L. Ya pan yot FABACEAE
19 Mimosa pudica L. ya pan yot FABACEAE
20 Mimosa pudica L. var. hispida Brenan FABACEAE
21 Mimosa pudica L. var. hispida Brenan FABACEAE
22 Mimosa pudica L. var. hispida Brenan FABACEAE
23 Mimosa pudica L. var. hispida Brenan FABACEAE
24 Mimosa pudica L. var. hispida Brenan FABACEAE
25 Mimosa pudica L. var. hispida Brenan FABACEAE
26 Mimosa pudica L. var. hispida Brenan FABACEAE
27 Mimosa pudica L. var. hispida Brenan Maiyarap FABACEAE
28 Mimosa pudica L. var. hispida Brenan Toule toun, Nya taikoun FABACEAE
29 Mimosa pudica L. var. hispida Brenan Ya yob yab FABACEAE
30 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
31 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
32 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
33 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
34 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
35 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
36 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
37 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
38 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
39 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
40 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
41 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
42 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
43 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
44 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
45 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
46 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
47 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
48 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
49 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
50 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
51 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
52 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
53 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
54 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
55 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
56 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
57 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
58 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
59 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
60 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
61 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
62 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
63 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. FABACEAE
64 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. mai ya rab FABACEAE
65 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. Mai ya rab FABACEAE
66 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. Mai Yah Rabb FABACEAE
67 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. Maiyarap, ไมยราบ; Chua Cha Mua, ชั่วจามัว (Hmong). FABACEAE
68 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. Maiyarap, ไมยราบ; Chua Chang Mua, ชั่วจ้างมั่ว (Hmong) FABACEAE
69 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. Maiyarap, ไมยราบ; Po Sa Mua, ป่อซามั่ว(Hmong) FABACEAE
70 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. Ya Je Yob FABACEAE
71 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. Ya pan yot FABACEAE
72 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. ไมยราบ FABACEAE
73 Mimosa pudica L. var. unijuga (Duchass. & Walp.) Griseb. ไมยราบ FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: