เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

ต้างหลวง

Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis.
ต้างป่า ต้างผา
ARALIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 8 เมตร ลำต้นมีหนาม ใบ เดี่ยวจักแผ่กว้าง เรียงสลับแน่นใกล้ปลายยอด ขนาด 30-70 ซม. แผ่นใบหยักเว้าลึกเป็นพู 5-9 พู ขอบใบของแต่ละพูจักลึกไม่เป็น ระเบียบ ผิวใบมีขนละเอียดสีน้ำตาล ดอก สีนวลแกมเขียวเป็น ช่อกลมใหญ่ แกนช่อดอกแตกแขนง ยาวถึง 60 ซม. มีขนสีน้ำตาล ช่อย่อยขนาดประมาณ 8 ซม. ดอกบานขนาด 1.5 ซม. กลีบดอก 8-10 กลีบ รูปไข่ปลายแหลมและมักงอพับไปด้านหลังเกสรผู้ 8-12 อัน ผล รูปกรวยคว่ำ ยาวถึง 1.7 ซม. มีก้านเกสรเมียติดที่ปลาย

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

Book 'Queen Sirikit Botanic Garden', Vol. 7, หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

4600 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
2 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
3 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
4 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
5 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
6 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
7 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
8 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
9 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
10 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
11 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
12 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
13 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
14 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
15 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
16 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
17 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
18 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
19 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
20 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
21 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
22 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Do Tang ARALIACEAE
23 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Dok thang ARALIACEAE
24 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang ARALIACEAE
25 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang Luang ARALIACEAE
26 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang luang ARALIACEAE
27 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang Luang ARALIACEAE
28 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang Luang ARALIACEAE
29 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang luang ARALIACEAE
30 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang Luang ARALIACEAE
31 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang luang ARALIACEAE
32 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang Luang, ตŽ๑ค่‚ค; Thong Hua, ‰แŽค๋„‚ (Hmong) ARALIACEAE
33 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang Pa ARALIACEAE
34 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tung luang ARALIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: