เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ส้มปี้

Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer
เม้าหิน เม้าหัวแหวน ส้มแปะ ส้มแสด
ERICACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 8 เมตร ใบ เดี่ยว เรียงเวียนรูปไข่ หรือรูปรี กว้าง 1.5-3 ซม. ยาว 2.5-8 ซม. ใบอ่อนสีส้มแดง ปลายใบ เรียวแหลม ขอบใบจักแบบฟันเลื่อย ดอก สีขาวหรือชมพูขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจะ ตามซอกใบหรือปลายยอด ยาว 3-5 ซม. กลีบรองดอก 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยมยาวประมาณ 1 มม. กลีบดอก รูปคนโท มีสัน ยาว 5-9 มม. ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรผู้ 8-10 อัน รังไข่ 5 ช่อง ผล รูปกลม ขนาดผ่านศูนย์กลาง 5-6 มม. เมล็ดรูปไข่ ขนาดประมาณ 1-2 มม.
Small tree, up to 8 m high. Leaves simple, spirally arranged, ovate to elliptic, 2.5-8 cm long by 1.5-3 cm wide, young leaf orange-red; apex acuminate; margin serrate. Inflorescence axillary and terminal raceme, 3-5 cm long. Flowers white or pinkish-white; calyx 5, triangular-shaped, ca 1 mm long; corolla 5, urceolate, ridges, 5-9 mm long; stamens 8-10; ovary 5 loculars. Fruit globose, 5-6 mm. Seed ovoid, 1-2 mm long.
พบตามป่าเต็งรังผสมป่าสน และป่าดิบเขา ที่ความสูง 900-2,500 เมตร ออกดอกเดือนธันวาคม-เมษายน ติดผลเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม
In deciduous dipterocarp with pine forests and hill evergreen forests at elevations of 900-2,500 m. Flowering from December to April. Fruiting from February to May.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

3536 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
2 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
3 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
4 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
5 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
6 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
7 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
8 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
9 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
10 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
11 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
12 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
13 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
14 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
15 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
16 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
17 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
18 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
19 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
20 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
21 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
22 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
23 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
24 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
25 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
26 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
27 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
28 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
29 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
30 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
31 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
32 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
33 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
34 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
35 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
36 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
37 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
38 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
39 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
40 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
41 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
42 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
43 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
44 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
45 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
46 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
47 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
48 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
49 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
50 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
51 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
52 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
53 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
54 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
55 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
56 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
57 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
58 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
59 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
60 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
61 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
62 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
63 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
64 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
65 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
66 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
67 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
68 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
69 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
70 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
71 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
72 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
73 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
74 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
75 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
76 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
77 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
78 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
79 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer ERICACEAE
80 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer Ka faak ERICACEAE
81 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer Mao hin ERICACEAE
82 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer sohm jeet ERICACEAE
83 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer Som pae ERICACEAE
84 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer Som Pi ERICACEAE
85 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer som pi ERICACEAE
86 Vaccinium sprengelii (G.Don) Sleumer Som pi ERICACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: