เผยแพร่เมื่อ/created date: 8 Apr 2013

หญ้างวงช้าง

Heliotropium indicum L.
ผักแพวขาว หญ้างวงช้างน้อย กุนอกาโม
BORAGINACEAE
ไม้ล้มลุก อายุปีเดียว ลำต้นสูง 30-70 ซม. แตกกิ่งแบบเวียนสลับ ใบเดี่ยวติดแบบสลับ รูปไข่กว้าง 4-12 ซม. ยาว 2-4 ซม. ขอบใบเป็นคลื่น ปลายใบแหลม ดอกสีขาวออกเป็นช่อ ที่ปลายยอด แบบช่อกระจะแคบ ยาวประมาณ 15 ซม. ปลายโค้งลงเหมือนงวงช้าง เป็นดอกสมบูรณ์เพส เรียงเวียนบนแกนช่อดอกทางด้านเดียว กลีบดอกเชื่อมกันเป็นรูประฆัง ผลขนาดเล็ก เนื้อแข็งมี 2 พู เชื่อมติดกัน แต่ละพูมี 2 เมล็ด
จากอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบทั่วไปในที่โล่งริมน้ำและหนองน้ำในที่ชื้น
-

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

-

6637 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
2 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
3 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
4 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
5 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
6 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
7 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
8 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
9 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
10 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
11 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
12 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
13 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
14 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
15 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
16 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
17 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
18 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
19 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
20 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
21 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
22 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
23 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
24 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
25 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
26 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
27 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
28 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
29 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
30 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
31 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
32 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
33 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
34 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
35 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
36 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
37 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
38 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
39 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
40 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
41 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
42 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
43 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
44 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
45 Heliotropium indicum L. BORAGINACEAE
46 Heliotropium indicum L. Bromony domrey BORAGINACEAE
47 Heliotropium indicum L. Chompussek BORAGINACEAE
48 Heliotropium indicum L. ka-tu wong-ka-nai (Chong) BORAGINACEAE
49 Heliotropium indicum L. Nga Nguang Chang BORAGINACEAE
50 Heliotropium indicum L. Ya nguang chang BORAGINACEAE
51 Heliotropium indicum L. Ya nguang chang BORAGINACEAE
52 Heliotropium indicum L. หญ้างวงช้าง BORAGINACEAE
53 Heliotropium indicum L. หญ้างวงช้าง BORAGINACEAE
54 Heliotropium indicum L. หญ้างวงช้าง, ชื่อเจาะ (ม้ง) BORAGINACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: