เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ผักปอด

Sphenoclea zeylanica Gaertn.
ผักกุ่มป่า ผักปุ่มป่า ผักปุ่มปลา ผักปอดนา
SPHENOCLEACEAE
พืชอายุหลายปี ลำต้น อวบน้ำสูง 30-60 ซม.โคนต้นมีปลอกคล้ายฟองน้ำสีขาวหุ้ม ใบ เดี่ยวติดแบบสลับรูปรีหรือรูปขอบขนาน กว้าง 1 ซม. ยาว 2.5-3.5 ซม. ดอก สีขาวออกเป็นช่อ แบบช่อกระจะลักษณะเป็นก้อนรีสีเขียว กลีบดอกรูประฆัง ผล กลมมีเคลือบสีขาวเมื่อแก่จะแตก เมล็ด จำนวนมาก สีเหลืองหรือสีน้ำตาล

พรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด

12685 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: