เผยแพร่เมื่อ/created date: 20 May 2015

ตะคร้ำ

Garuga pinnata Roxb.
ค้ำ หวีด กะตีบ
BURSERACEAE
ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนก ยาว 25-30 ซม. ใบย่อย 8-10 คู่ รูปขอบขนานหรือรูปหอก ขอบใบหยักแบบฟันเลื่อย ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปสามเหลี่ยม ขนาด 1.5-2.5 มม. กลีบดอก 5 กลีบ เรียงสลับกับกลีบเลี้ยง รูปขอบขนานแกมรู้หอก ยาว 2.5-3.5 มม. สีครีมแกมชมพูหรือเหลือง มีขน เกสรตัวผู้ 10 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน ยาว 5-7 มม. ผล เมล็ดเดียว รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม.

ไม้ต้นในสวน , หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Tree in the Garden, Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

2768 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
2 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
3 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
4 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
5 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
6 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
7 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
8 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
9 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
10 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
11 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
12 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
13 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
14 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
15 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
16 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
17 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
18 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
19 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
20 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
21 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
22 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
23 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
24 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
25 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
26 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
27 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
28 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
29 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
30 Garuga pinnata Roxb. BURSERACEAE
31 Garuga pinnata Roxb. Katip, Khaek tao BURSERACEAE
32 Garuga pinnata Roxb. Ta khram BURSERACEAE
33 Garuga pinnata Roxb. Ta khram BURSERACEAE
34 Garuga pinnata Roxb. Ta khram BURSERACEAE
35 Garuga pinnata Roxb. ta khram BURSERACEAE
36 Garuga pinnata Roxb. Ta Khram BURSERACEAE
37 Garuga pinnata Roxb. Ta Kram BURSERACEAE
38 Garuga pinnata Roxb. Ta Kram BURSERACEAE
39 Garuga pinnata Roxb. Ta-kram BURSERACEAE
40 Garuga pinnata Roxb. Yom hom, Yom hin BURSERACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: