เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เฟินนาคราช

Davallia trichomanoides Bl.
DAVALLIACEAE
เฟินชนิดนี้เป็นเฟินที่อิงอาศัยกับต้นไม้ เหง้ายาว มีขนสีเหลืองอ่อนปกคลุมแน่น ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก 3-4 ชั้น ทรงใบรอบนอกเป็นรูป 5 เหลี่ยม ใบย่อยมีขนาดเล็ก สีเขียวสด ด้านท้องใบมีสีจางกว่า มีปลายแยกเป็น 2 แฉก ตื้น ๆ กลุ่มของอับสปอร์อยู่ที่ปลายใบมีเยื่อหุ้มคล้ายถ้วย ในฤดูแล้งจะพักตัวเหลือเพียงแต่เหง้า
พบได้ทั่วไปตามก้อนหิน กิ่งไม้ที่มีมอสปกคลุม ในป่าที่ค่อนข้างชื้น ระดับความสูง 800-1,400 เมตร
ปลูกเลี้ยงเป็นไม้ระดับได้ดี

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

-

17365 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: