เผยแพร่เมื่อ/created date: -

เฟินเงินใบเขียว

Pteris ensiformis Burm.f.
เฟินเงิน เฟินแซ่เงิน
PTERIDACEAE
เป็นเฟินที่มีเหง้าสั้นๆ เลื้อยตามดิน ก้านใบสีเขียว ใบมี 2 ชนิด ใบที่ไม่สร้างสปอร์ ใบย่อยรูปร่างกลมรี ขอบใบจักเล็กน้อยสีเขียวเข้มใบที่สร้างสปอร์ใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยรูปขอบขนานแคบ ๆ ความยาวแต่ละใบไม่เท่ากัน กลุ่มของสปอร์เกิดตามขอบใบ สวนพฤกษศาสตร์ฯ ได้นำสายพันธุ์ของเฟินเงินพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีลายสีขาวที่ด้านบนของใบ มาขยายพันธุ์ และปลูกลงแปลงเฟิน ส่วนชนิดที่อยู่ตามธรรมชาติ ใบไม่มีลายสีขาวปรากฏ

วงศ์เฟินสวนพฤกฯ

1873 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: